satis-sozlesme - Nakliye - Evden Eve Taşıma | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


istenakliye logo
istenakliye tır taşımacılık

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-HİZMETİ VEREN

Ünvanı             : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

İşletme adı      : İSTENAKLİYE

Adresi              : Mersin üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-MERSİN

Telefon            : 0 850 242 04 98

E-posta            : satis@istenakliye.com

1.2-HİZMETİ ALAN

1.2.1-(MÜŞTERİ)

Ad/Soyad        :

Adresi              :

Telefon            :

Eposta adresi  :

1.2.2-(TAŞIYICI)

Ad/Soyad        :

Adresi              :

Telefon            :

Eposta adresi  :

MADDE-2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri’nin ve istenakliye.com web sitesi veya istenakliye mobil uygulama Portal’ından taşıma hizmeti için anlaştığı Taşıyıcı’nın Madde 3.1 de ve 3.2 de belirtilen hizmetler ile hizmetlerin ifa şekli ve planı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-HİZMETLER
Yük taşıma hizmeti

3.2-HİZMETİN İFA ŞEKLİ VE PLANI

Aşağıda yer alan bilgiler onaylanmış Taşıma Hizmeti İlan Formu bilgilerine göre hazırlanmış ve hizmetin ifa şekli ve planı belirtilmiştir.

Taşıyıcı ad/soyad:

Taşıyıcı araç plaka:

Taşıyıcı araç marka-model:

Tahmini yükleme tarih ve saati:

Yükleme adresi:

Tahmini indirme tarih ve saati:

İndirme adresi :

Taşıma ücreti:

Ödeme Şekli:

MADDE-4 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

4.1-Müşteri’nin iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da taşıma işlemine konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Müşteri’ye ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları vb. kestikten sonra iade edecektir.

4.2-Taşıma işleminde iniş adresine yük indirildikten sonra hizmet gerçekleşmiş ve tamamlanmış sayılır. Taşıma Hizmeti tamamlandığında hangi isim ve şartta olursa olsun taşıma ücretinin iadesi yoktur. Müşteri, bu prosedürü okuduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE-5 CAYMA HAKKI

5.1-Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nda belirtildiği gibi Müşteri veya Taşıyıcı yükleme saatinden 24 (yirmidört) saat önceye kadar cayma hakkını kullanabilirler. Cayma hakkı süresi sona erdikten sonra cayma hakkı kullanılamaz. Cayma süresi sona ermesine rağmen taşıma hizmetinden cayan, taşıma ücretinin % 5 (beş)’i kadar cezai ücreti 10(on) gün içinde Şirket’e öder.

MADDE-6 GENEL HÜKÜMLER

6.1-Müşteri, istenakliye.com web sitesi ve/veya istenakliye mobil uygulama Portal’ından sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini ile yasal uyarılarda yer alan Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ve ekleri olan bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

6.2-İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinde Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nda yer alan sorumluluklar ve yükümlülükler geçerlidir

MADDE-7 YETKİLİ MAHKEME

7.1-İşbu sözleşmenin uygulanmasında taşıma ücretinin tutarına göre, Hizmet Vereninin merkez adresindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmetin gerçekleşmesi durumunda Müşteri ve Taşıyıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

HİZMET VEREN         : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

MÜŞTERİ                    :

TAŞIYICI                     :

TARİH                         :

 

GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.
Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Sicil No: 53868 | Mersis No: 0411073318100001 | Kep Adres: grlbilism@hs01.kep.tr | Copyright© 2020