AMBARLI LİMANI | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
AMBARLI LİMANI
  • 2022-09-20

AMBARLI LİMANI

Ambarlı Liman Tanıtım

Ambarlı Limanı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kargo limanıdır. Konteyner hacmi bakımından ülkenin en büyük, kargo tonajı bakımından ise beşinci büyük limanıdır. Nakliye hizmeti veren çoğu nakliye firması gemileri için bu limanı kullanmaktadır.İstanbul ve Marmara bölgesinin içlerine sahip olan liman, aynı zamanda Karadeniz limanlarına yapılan mallar için aktarma limanı olarak da kullanılabiliyor. Türkiye'de gemilerin 300 metreden fazla yol kat ettiği ender limanlardan biri olma özelliğini de taşımaktadır. Liman 1994 yılında İstanbul'un ilk özel limanı olarak açılmıştır.İstanbul'un en büyük konteyner limanıdır. Bu durum nakliyat hizmeti veren nakliyat firmaları için büyük bir avantajdır. Ambarlı Limanı, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Ambarlı limanı kapasite olarak  büyük yük gemilerini almaya uygundur bu şehir içi de olabilmektedir. Boyları 300 metre  ve üzeri olan gemileri alabilir. Karadeniz'de yer alan ülkelerin limanlarına mal tesliminde kullanıldığı için  Ortadoğu, Avrupa ve Amerika gibi kıta ve bölgelerin limanlarına yük taşımacılığı Ambarlı limanından yapılmaktadır. Anlayacağınız, taşımacılık Ambarlı’da oldukça gelişmiştir.

Ev sahipliği yaptığı limanlara da göz atalım.

Kumport: Ambarlı İstanbul Limanı'nda bulunan Kumport International hizmet vermektedir. 1994 yılından beri hizmet veren Kumport, Türkiye'nin en büyük limanlarından biridir. Yeni filo, 18.000 TEU konteyner gemisinin yanaşmasına izin veriyor. 5 kıtaya yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Marport: İthalat ve ihracat konteynırlarının yüklenmesinde ve transit geçişlerde kullanılan Marport, geniş rıhtımı ile dış ticaret işletmelerine ve armatörlerin hizmetindedir. Marport Limanı, Marmara Bölgesi'nde Ambarlı Liman Tesisi içerisinde yer almaktadır.  446.840 (m2) liman alanına sahiptir.

Mardaş:  Mardaş Limanı 910 metre rıhtım alanında 16,5 metre rıhtım derinliğine sahiptir. İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Mardaş; Ambarlı liman tesisleri içerisinde yer almaktadır.

Tarihi ve özelliklerine gelin daha detaylı bakalım.

18.yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan sanayi devrimi, diğer bir deyişle sanayi devrimi ile birlikte mekanizasyon ve üretimin artması, sanayi devrimini başlatan en önemli olay olarak kabul edilmiştir. Dünya Ticaret. Ancak teknolojinin gelişmesi ve dünya nüfusunun artmasıyla birlikte tüketimin artması ticareti geliştiren bir diğer önemli faktördür.Günümüzde küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve ticaret serbest  hale gelmiştir. İster karayolu, ister demiryolu, ister hava, ister deniz taşımacılığı olsun, şu anda büyük bir gelişme gösteriyor. Bu doğrultuda ülkemizin tüm ulaşım sektörleri dünya ile paralel olarak gelişmiş ve gelişmiştir. Ülkemizde üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin özellikle deniz trafiğinde büyük ilerleme kaydettiğini söylemek abartı olmaz. Bugün; İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon limanları Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli paya sahiptir. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde deniz yoluyla eşya ve yolcu taşımacılığına Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çıkarılan Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926 tarihinde) uygulanmaya başlanmıştır. 20. Yüzyılın ortalarına kadar devlet kontrolünde olan deniz taşımacılığı, zamanla yerini  özel sektöre bırakmıştır. 1954 yılında Denizcilik Bankası'nın kurulmasıyla özel sektöre sağlanan destek bunun en önemli göstergelerinden biridir.

Şimdi de gelin coğrafi özelliklerinin nasıl bir etkisi olduğuna bakalım. Ülkemizde hem doğal hem de yapay  birçok liman bulunmaktadır. Bu limanlar, bulundukları alan ve farklı özellikler nedeniyle farklı kapasitelere sahiptir. Hizmet verebileceği alanı ifade etmek için kullanabileceğimiz iç kısım terimi, limanların yapısını belirleyen en önemli faktördür. Liman alanı ve liman taşımacılığı, iç kesimleri etkileyen faktörlerden biridir. Teknik olarak; Dağların denize paralel olması ve doğudan batıya doğru yüksekliğin azalması liman kapasitelerinde farklılıklara neden olmuştur. Örnek vermek gerekirse, dağların denize bakan alçak rakımı ve dik eğimi nedeniyle İzmir Limanı hinterlandı geniştir ayrıca Sinop Limanı doğal bir liman olmasına rağmen hinterlandı düşük olan limanımızdır. Ek olarak bu liman sayesinde nakliyat İstanbul için çok önemli bir sektör haline gelmektedir.

Yapısı gereği bazı limanlardan da ayrılmaktadır. Şunu demek istiyoruz, ülkemiz limanları bulundukları bölgeye göre yapısal farklılıklar göstermektedir. Bunun en güzel örneği İstanbul limanıdır. Hepimizin bildiği gibi ülkemizin ticaretinin bel kemiği olan İstanbul'un yaklaşık  17 milyon nüfusu var. Nakliye İstanbul’da çok sık artmaktadır çünkü nüfusun üretim ve tüketimi bölgede ticareti önemli ölçüde artırmıştır. Ayrıca İstanbul coğrafi olarak küçük bir bölgedir. Burası gelişmiş bir ulaşım sistemi ve boğazı ile önemli ticaret kapılarından biridir. Bu anlamda uluslararası bir yapıya sahiptir. İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı ve  Haydarpaşa Limanı,  geniş bir hinterlanda sahip bir ithalat ve ihracat limanı olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu limanlar uluslararası bir yapıya sahiptir. Ayrıca ülkemizin doğusunda yer alan Trabzon limanı, İran'a karayolu ile bağlı olduğu için daha düşük kapasiteli bir limandır. Zigana ve Kop bölümleri bu limanın hinterlandının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Yukarıda dünya ticaretinin gelişimini ve ülkemizdeki limanların yapısını kısaca ele aldık. Denizcilik bölümünde ele aldığımız deniz taşımacılığı elbette turizm ve yolcu hizmetleri bağlamında da kullanılmaktadır. İstanbul'daki limanlar ve diğer illerdeki limanlarımız da turizm amaçlı kullanılabilir. Ambarlı Limanı, coğrafi olarak İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Avcılar ilçesine bağlı olup, adını aldığı Ambarlı ilçesine aittir. Tarihsel olarak, tarihi yakın zamanlarda başlar. S.S. , bugün KUMPORT olarak biliniyor. İstanbul Batı Yakası Kum Üreticileri Pazarlama ve Üretim Kooperatifi'nin 1989 yılında Zeytinburnu'ndan Yakuplu/Ambarlı bölgesine taşınmasıyla limanın ilk temelleri atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, liman için Kumcular Barınağı adı verilen bir dağıtım planı alanı hazırladı.

Anlayacağınız üzere çok gelişmiş ve avantajlı bir limandır. Katkılarından da kısaca bahsedelim. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı, 2017 yılında %125 büyüme yaşadı. Bu rakamlarla Kumport, Marmara bölgesinin en kapsamlı yerel konteyner elleçleme limanı haline geldi. Geniş iç alanı sayesinde her yıl yüksek bir büyüme oranına sahip olan Ambarlı, diğer limanlar arasında ülkemiz ekonomisine en fazla katkı sağlayan ilk 3 liman arasına girmiştir. İçi İstanbul ve Marmara olan Ambarlı Limanı, Karadeniz ülkelerine ve limanlara giden mallar için aktarma limanı olarak da kullanılıyor. Ambarlı Limanı'nın bu kadar şanslı bir bölgede olması içini çok geniş kılıyor ama aynı zamanda ekonomimiz için de önemli bir lokasyon haline geliyor. Kısaca Ambarlı Limanı ülkemiz için de İstanbul için de çok önemlidir.Ambarlı Limanı kimin diye soracak olursanız da hemen anlatalım. Ambarlı bölgesinin en işlek limanı olan Kumcular limanını 20'ye yakın uluslararası firma istiyor. Liman adayları arasında dünyanın en büyük iç liman işletmecilerinden biri olan Almanya'nın Duisport'u da var. Kumport'un ortakları, yabancıların Kumport'a ulaşmasını önlemek için her türlü çabayı göstermiştir. Türkiye'nin en büyük özel liman işletmecilerinden biri olan Ambarlı Limanı, Finansbank'ın eski sahibi  Hüsnü Özyeğin ve  Turkon Holding ortaklığıyla 100 milyon dolara satın alındı. Kumport limanını uzun süredir işletmeye devam ediyor.

Gördüğünüz üzere sizlere detaylı biglilerle Ambarlı Limanı’nı anlatmış bulunmaktayız. Umarız ki siz veya firmanız için işe yarar bi yazı olmuştur. Hepinize iyi okumalar dileriz.