ESKİŞEHİR NAKLİYE | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
ESKİŞEHİR NAKLİYE
  • 2022-08-30

ESKİŞEHİR NAKLİYE

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde aynı adı taşıyan ilin merkezidir. 2009 yılı verilerine göre şehir merkezinin toplam nüfusu 625.453'tür. Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Taktik Havacılık Komutanlığı ve 1. Taktik Havacılık Komutanlığına bağlı 309.750 kişilik bu nüfus erkek, 315.703 kadındır. Havacılık İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı da Eskişehir'de bulunuyor. Ayrıca askeri havaalanı ve sivil havaalanı (Anadolu Üniversitesi Havaalanı) bulunmaktadır.

 Nakliye için çok önemli olan ekonomiye ve sanayiye  bir göz atalım. Ekonomi ve Sanayi Sosyo-ekonomik kalkınmada Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olarak, ülke genelinde 228 fabrika ile faaliyet gösteren, 32 milyon m'lik alanda Türkiye'nin en büyük organize sanayi parklarından birine sahiptir. 1950'lerin sonlarından itibaren devlet ekonomisinin temelini oluşturan sanayi tarihi, 1894 yılında Bağdat Demir yolu'nun inşası sırasında kurulan ve 1924 yılında TCDD'ye devredilen Cer Atölyesine kadar uzanmaktadır. 1960'lardan bu yana büyüyen birçok  büyük kamu iktisadi teşebbüsü ve çok sayıda yerli sermayeli özel kuruluş vardır. Ana endüstriler gıda, tekstil, lokomotif, mekanik, tuğla ve çimentodur. Sanayi tesislerinin çoğu şehir merkezinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca şehirde lokomotif ve motorlar, pamuk, şeker, çimento tuğla ve kiremitler, un, kurabiye ve şekerlemeler, beton sütunlar, uçak bakım onarım (tusaş), sirke ve alkol, tahtalar Presler ve mobilyalar, buzdolapları ve sobalar bulunmaktadır. Bu fabrikaların yanı sıra organize sanayi bölgelerinde de çeşitli üretim tesisleri bulunmaktadır. Ağaç işleme, metal işleme, dökümhane ve çeşitli imalat ve takım tezgahlarından oluşan küçük bir ticari alan. Yerel endüstriyel pazarda, oto motor tamiri ve bakımı için atölyeler ve tezgahlar bulunur. Devlet, 2007 yılında 472 milyon dolarlık ihracatla ülkede 19. sırada yer alıyor. 2007 yılında yaklaşık 7 milyon doları tarım, 450 milyon doları ve  15 milyon doları madencilikten geldi. Kentin yurt dışına nakliye hizmetiyle satışını yaptığı başlıca ürünler; tarım ürünleri, ham ve konsantre haldeki diğer cevherler, şeker, bisküvi, çimento, buzdolapları, otomobiller, uçak parçaları, seramik ürünler ve lületaşından hediyelik eşyalar. İthal edilen başlıca kalemler ise kazanlar, makineler ve mekanik ekipmanlardır. Aynı şekilde elektrikli makine ve teçhizatlar, toprak taşıtları, plastik ve bunlardan mamul ürünler, deri ve boyamada kullanılan malzemeler. Ancak satışlar sadece yurt dışında değil, şehir içinde de  yapılmaktadır. Satış gibi ulaşım da bu şehirde çok gelişmiş. Şehirler arasında veya içinde düzenli olarak eve taşımacılık yapılmaktadır. En çok kullanılan tür ise asansörlü taşımacılıktır.

Gelin asıl konumuz olan nakliyenin Eskişehir’deki durumuna bakalım. Lojistik yani nakliyat sektörünün gelişiminin önemli yatırımlar gerektirdiği görülmektedir. Otomobil, demir yolu ve hava ulaşımı alanlarında yatırım yapmak, nakliyat hizmeti vermek konusunda devlete büyük sorumluluk düşüyor. Eskişehir'de nakliyat sektörü, kamu yatırım harcamalarının büyüklüğü ve sektöre yapılan bu harcamaların büyüklüğü ile orantılı olarak büyümeye devam ediyor. İlin kamu yatırımları içinde ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının payının 2006 yılına kadar azaldığı, 2006 yılından itibaren ise artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Ancak Eskişehir ilinin  ulaştırma alanındaki toplam yatırım içindeki payına bakıldığında, 2006 yılına kadar gözlenen artış eğilimi bu yıldan itibaren giderek azalmaktadır. Genel olarak ulaştırma ve haberleşme  yatırımlarıyla birlikte Eskişehir'in toplam kamu yatırımları içindeki payı azalma eğilimindedir. Bu oranlar, Eskişehir'de ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının artırılmasının yatırım bütçesinden daha fazla pay ayrılmasıyla değil, kaynakların diğer yatırım alanlarından kaydırılmasıyla sağlanabileceğini göstermektedir. Karayolu ve demiryolu yük taşımacılığının entegrasyonunun sağlanamamasından kaynaklanan sorunların yanı sıra, havayolları ve limanlarla mevcut kara yolu ve demir yolu bağlantılarının kurulmasında yaşanan yetersizlikler Eskişehir'in temel sorunlarıdır. Eskişehir ekonomisi, kara yolu, hava ve demir yolu altyapısı, depolama, yükleme, boşaltma,  bölme, birleştirme, paketleme ve nakliye işlevlerini yerine getirmek için alana, araçlara ve kalifiye insanlara ihtiyaç duyar. Bu, nakliye sektörünün altyapı sorunlarına yönelik yatırım bütçesinden  daha fazla kaynak ayrılarak yapılabilir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki eşyanın direkt demiryolu  ile taşınması ve bölgenin ithalat ve ihracat taşımacılığına katkı sağlanması amacıyla  Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi kurulacak.

  • Lojistik yapı
  • İnşaat Daire Başkanı
  • Mekanik atölye inşaatı Route des Routes
  • Trafik ve sosyal tesis inşaatı
  • Yönetim binası
  • Lokocare fabrika alanı
  • Vagon Atölye Binası
  • Yüksek eğim
  • Gözetleme kulesi

 Merkezde toplam tren sayısı, aktarma, yükleme ve boşaltma alanları ve depolama birimleri 20.000 metrelik demiryolu ağı oluşturacak Eskişehir Lojistik Merkezi, nakliye sektörüne önemli katkı sağlayacağına inanılıyor. Eskişehir, Türkiye'nin 155 yıllık demiryolu tarihinde 147 yıllık bu sürece tanık oldu. Eskişehir'de yürütülen kümelenme çalışmalarının yeni yatırım projeleriyle desteklenmesi çerçevesinde, sektörlerin odak noktası olacak demiryolu sistemine özel OSB ve lojistik ihtisas OSB kurulması çalışmaları il için önem taşıyacaktır. Eskişehir OSB civarında da devam ediyor. Raylı sistem sektöründe faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bir sanayi parkı olması planlanan OSB raylı sistemi, Eskişehir-Ankara demiryolu hattı üzerinde  Hasanbey lojistik köyü yakınlarında 2 milyon m²  alan üzerinde yer almaktadır. OSB raylı sistem için yer seçimi bölme planlamasına göre jeolojik etüdü tamamlanmış, 1/25.000/5.000 ve 1/1000 ölçekli haritalar tamamlanarak Bakanlığa sunulmuştur. Alanın altyapısı Eskişehir OSB tarafından sağlanacak ve seçilen alan Eskişehir OSB'ye devredilecektir. Türkiye'yi bölgede lojistik üs haline getirmekteki amaç; nakliye maliyetlerini azaltmak, ticareti geliştirmek ve rekabet gücünü artırmaktır. Daha düşük nakliye, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme maliyetleri, daha kısa nakliye süreleri, iyi durumda daha yüksek teslimat hızları, güvenilirlik ve hız faktörünü ön plana çıkararak müşteri hizmet seviyesini yükseltmeyi amaçlar. Verimli, ekonomik, çevre dostu ve güvenli yük ve yolcu taşımacılığı hizmetleri sunmak; yük taşımacılığında entegre taşımacılık uygulamaları geliştirerek demir yolu ve deniz yolunun payını, güvenliği arttırmaktır.