İHRACAT NASIL YAPILIR? | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
İHRACAT NASIL YAPILIR?
  • 2022-07-31

İHRACAT NASIL YAPILIR?

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat bir ülkenin içerisinde firmalar veya şirketler tarafından üretilen mal veya hizmetlerin döviz bandında yurt dışı satışı anlamına gelmektedir. Bugün doğru ve planlı bir şekilde yapıldığında projenizi, firmanızı hatta ülkenize sürekli bir para akışı sağlayan ve bu yüzden de çok iyi noktalara taşıyacak olan ihracat nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle ihracat her insanın ve firmanın yapabileceği bir işlem değildir. Firmaların ihracat yapabilmesi için elinde bulundurmaları gereken bazı belgeler vardır. Bu belgelerden en önemlisi ve belki de en çok duyduğunuz İhracat Lisans Belgesi’dir. Bu belgeyi almak için öncelikle kendi ülkenizde bulunan İhracat Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurmanız gerekmektedir. Başvururken de yanınızda götürmeniz gereken evraklar şunlardır: İmza beyannamesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi mükellefiyet yazısı, vekaletname ve kimlik belgesidir. Bunları da tamamladıktan sonra geriye sadece gümrük idaresiyle birlikte lisans alma sürecini takip edip lisans çıktığında da almaktır.

Bir firma değil de insan olarak ihracat yapmak istiyorsanız da bazı şartları sağlamış olmanız gerekmektedir. İhracat yapmaya uygun olabilmeniz yani ihracatçı olmanız için yapmanız gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Özellikle ilk defa bu süreçte bulunacaksanız gümrük idaresine ve ihracatçılar birliğinde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Burada da bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir bunlar ise şunlardır: İmza sirküleri, imza beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi mükellefiyet yazısı, yetkililerin kimlik sureti. Şunu da söylemeliyiz ki imza beyannamesi sadece gerçek kişiler içindir yetkililerin kimlik sureti hariç diğerleri tüzel kişiler içindir. Tabii eğer bir vergi numarasına sahipseniz tüzel veya gerçek kişi olmanız fark etmeksizin ihracat yapmaya uygun sayılmaktasınızdır. Unutulmaması gerek ki ihracat işleminin birçok çeşidi olduğu için bir malı yurt dışından başka bir ülkeye pazarlamak ve satmak olarak düşünülüp ihraç ettiğiniz ürüne, ülkeye, bunun için gerekli olan belgelere ve prosedürlere bakılarak farklılık göstermektedir. Tüm bunları eksiksiz tamamladıktan sonra ise yine çok önemli bir kısım olan müşteri bulmaya gelmekteyiz. Size hitap eden bir müşteri veya müşteri kitlesi bulmanız gerekmektedir. Müşteri bulma konusunda ise ticari heyetlerden, yurt içi yurt dışı konsolosluklardan, sosyal medya ve e-ticaret gibi internet üzerinden bulma şansınız çok fazladır. Daha da yardım almak isterseniz ihracat danışmanlık firmaları bu konularda sizin için firma araştırma gezileri ve rehberleri düzenleyerek katkıda bulunmaktadır. Müşteriyi de bulduktan sonra ödeme şeklini ve ödemeyi konuştuktan sonra müşterinin gerekli belgeleri size ulaştırmasıyla bir ihracat sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. İhracat sözleşmesinde ise iki tarafın da istekleri ve sorumlulukları detaylıca konuşulmalı yazıya dökülmelidir. Böylece hem yurt içi hem yurt dışı müşteri ve işverenin hakları güvence altına alınacaktır. Sözleşmede geçmesi gereken ve en fazla öneme sahip konu ise satın alınacak, istenilen yere ulaşımı yapılacak olan malın istenilen özellikleridir. Özelliklerin içinde nasıl teslimat edileceği, nasıl korunacağı, nasıl ulaştırılacağı ve ne kadara ulaştırılacağı da geçmektedir. Bu sözleşme olmadan sürece hiçbir türlü başlayamazsınız çünkü iki tarafın da imzalaması gereken Ticaret Hukuku’nda geçen bir anayasadır. Ticaret Hukuku’na ters düşmemesi gerekmesiyle birlikte tamamen tüm ülkede kullanılan standart belge ve formlarda yürürlüğe girmektedir. Yürürlülükte kaldığı süre boyunca da aynı kurallara tabi tutulmaktadır. Herhangi bir ihlal veya itiraz durumunda başvurulacak mahkemelerin de bilgileri yazmalıdır. İhracat sürecinde en önemli şey nakliye olduğu için herhangi bir nakliye firmasıyla anlaşmanız şarttır. Unutmamanız gerekir ki nakliyeden kastımız sadece kara taşımacılığı değil deniz taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı ve hava taşımacılığı da nakliyeye dahildir. Bunun için de gümrük müşaviriyle görüşüp belli ihracat belgeleri hazırlatmasınızdır. Tabii ki gümrük için de belli başlı belgeler sunmalısınızdır. Faturanız ve beyannameniz dışında değişiklik gösterecek bazı durumlar vardır. İhracat edilecek ürün için herhangi bir kurumdan izin almanız gerekiyorsa o izinler ve Gümrük Birliği veya tercihli bir ticaret anlaşmasının alanına girip girmediğine dair kanıtlar gerekmektedir. Bu işleri de hallettikten sonra anlaştığınız nakliye firmasından gönderilecek aracın plakasını almalısınızdır. Son durak TSO’nun onayı olmakla birlikte faturanızı da gümrük beyannamesinin makbuzunu da götürmeniz gerekmektedir. Yurt dışında gönderileceği ülkenin konsolosluğundan da belli başlı onaylar ve belgeleri aldıktan sonra gümrüğe getirilmek üzere ihracatınız hazır hale gelmektedir. Hepsinden sonra artık yurt içi takiplerine ve nakliyenin ne durumda olduğuna bakmaya hazır hale gelmektesinizdir.

Yapacağınız ihracatı en yüksek verime ulaştırabilmeniz için yapılması gereken bir şey daha vardır: Pazar araştırması. Bu araştırma sizin hedef pazar hakkında genişlemesine bilgi sahibi olmanızı ve ona göre hareket etmenizi sağlamaktadır. Hedef pazarın hitap ettiği nüfusu, hangi iş alanlarında uğraştıklarını, talep-arz dengesini, pazarınızın bulunduğu ülkeyle kendi ülkeniz arasındaki benzerlikler ve farklılıkları, rekabet oranını, sürekli değişen neyi ne kadar talep ettiklerini, hangi pazarlama tekniğinin nerede kullanılacağını, piyasadaki diğer şirketleri iyi öğrenmesini ve fiyatların nasıl doğru belirleneceğini detaylıca öğrenmenizi sağlamaktadır. Öğrendiklerinizle olası birçok riski veya talihsizliği önceden tahmin edebilecek konuma geleceksinizdir ve bu sizi çok büyük yerlere taşıyacaktır.

İhracat Yapmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler Nelerdir?

Size nasıl ihracat yapılacağını yukarıda anlattık, şimdi ise yaparken dikkat etmeniz gereken maddeleri sıralayacağız. İhracat her ne kadar teoride ve pratikte öğrenilse de gerçekten dikkat edilmesi, dikkat verilmesi gereken pek çok nokta vardır.

1-  İhracat ettiğiniz bir ürün veya hizmet her ülkede beklediğiniz kadar iş yapmayabilir bunu unutmamalısınızdır.

İhracat yaptığınız ülkenin kültürü ve yaşayış biçimi Türkiye’den farklı olabilir bu da satışlarınızda bir değişkenlik olabilir demektir. Satış elde edebilmek için hep uyguladığınız tekniklerin tam tersini uygulamaya hazır olmalısınızdır. Bu noktada da iyice araştırarak ihracat yapacağınız ülkeye hangi nitelikte ürün ve hangi tarzda bir pazarlama geliştirmeniz gerektiğini planlıca belirlemek durumundasınızdır.

2- İhracat ettiğiniz ürün için her saniye hizmet vermeye hazır bir teknik servise ihtiyacınız vardır.

Müşterileriniz bozulduğunda tamir edilemeyen veya zamanı geldiğinde bakımı yapılamayan ürünleri az tercih edecek hatta hiç tercih etmeyeceklerdir. Bu kısımda ürününüzün bakımı ve teknik servisi için yeterli imkanı sağlamalısınızdır. Yer ve zaman fark etmeksizin dünyanın her yerine ulaşabilmeniz gerekmektedir. Çünkü iyi bir hizmet kalıcı müşteri demektir.

3- Yabancı dillerde de geniş bir hizmet verebilmelisinizdir.

İhraç ettiğiniz ürünü veya hizmeti satarken garanti belgesini hazırlarken ve kullanım kılavuzunu hazırlarken yabancı dillerde de çevirip müşteriler tarafından ulaşılmasını sağlamalısınızdır. Dünyada en çok kullanılan dil ingilizce olsa da üstleriniz müşterileriniz dahil herkes bilecek diye bir şey yoktur. Bu yüzden ürünlerinizin satılabilmesi ve düzgün kullanılabilmesi için yapmalısınızdır.

4- “En iyisi benim” düşüncesinden uzak durmalısınızdır.

Kendi pazarınızda büyük olabilirsiniz ancak dış pazarlarda daha zor ve büyük işler döndüğünü unutmamalı ve kendinizi hep geliştirmelisinizdir.

5- Yardım istemekten çekinmemelisinizdir.

İhracata yeni başlamış olabilirsiniz veya daha önce bilinmeyen dış pazarlara girmiş bir şirket fakat zorlandığınız yerlerde neredeyse maliyetsiz denecek kadar uygun olan danışmanlık hizmetini almaktan çekinmemelisinizdir.