KARA YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR? | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
KARA YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR?
  • 2022-07-29

KARA YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR?

Kara Yolu Taşımacılığı Nedir?

Taşımacılığın oldukça fazla türü vardır. Bunlar: tekli taşıma, kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, nehir yolu taşımacılığı, çoklu taşımacılık, çok modlu taşımacılık, kombine taşımacılık ve intermodal taşımacılıktır. Bu taşımacılık türü ülkemiz ve dünya genelinde firmalar tarafından sıkça kullanılmaktadır. En çok kullanılan firmalar ise şunlardır: Örneğin: nakliye firmaları, lojistik firmaları, ihracat firmaları, ithalat firmaları ve kargo firmalarıdır. Eğer bir firma ürettiği ürün veya hizmeti ülkemizin veya dünyanın başka yerlerine ulaştırabiliyorsa o firma diğer firmalardan oldukça öndedir. Özellikle rekabet ortamı oluşacağı için de hep kendini geliştirecektir. Firmalar tarafından en çok kullanılan taşımacılık türü ise kara yolu taşımacılığıdır. Bunun çok fazla nedeni vardır ama önce kısaca kara yolu nedir onu açıklayalım. Kara yolu taşımacılığı ürünlerin alındığı yer ile teslim edildiği yer arasında herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duyulmadan, uygun araçlarla kara yolu ile belirlenen zaman dilimi içerisinde varacağı yere güvenli, ucuz ve hasarsız bir şekilde teslim edilmesidir. Kara yolu taşımacılığının en çok kullanıldığı firmalar ve sektörler ise nakliyat ve lojistiktir.

Bu firmalar tarafından çok tercih edilmesinin ilk nedeni ise firmalar ticari ürünlerini istenilen yere kara yolu üzerinden ulaştırmak istiyorlarsa zaman kaybı yaşamadan ulaştırabilecek olmalarıdır. Aynı zamanda deniz ve hava yoluna kıyasla daha kolay, hızlı ve çok daha fazla ekonomik bir şekilde varış noktasına ulaştırabilmektedir. Ekonomik olduğunu söylemiştik kara yolu taşımacılığı kısa mesafe taşımacılıkta diğer taşımacılık yöntemlerine göre oldukça ucuz bir türdür. Ek olarak, kara yolunda bir yükün taşınması için liman, havaalanı veya tren garı gibi terminal görevi gören yerlere ihtiyaç yoktur. Bu da maliyetin daha az olmasını sağlamaktadır. Bir firma kara yolu ile taşımacılık yapacaksa taşıdıkları yük göndericiden alıcıya direkt olarak ulaştırılabilmektedir. Bu anlattıklarımızla kara yolu taşımacılığında zaman kayıpları oldukça az ve minimize bir hale gelmektedir. Son ve en önemli tercih edilme nedeni ise kara yolu taşımacılığı diğer taşımacılık yöntemleriyle birlikte, ayrılmaz bir parça olarak çalışmasıdır. Diğer taşımacılık yöntemleri tercih etmeyi seçse bile sonucunda kara yolu taşımacılığına mecburen başvurucaktır. Ulaştırma alanı da oldukça geniştir. Araç çeşitlerinin fazlalığı sayesinde ise yüklere uygun araç kolayca bulunabilmektedir.

Bu saydığımız nedenler yüzden kara yolu taşımacılığı lojistijk ve nakliyat firmalarının gözdesidir.

Kara yolu taşımacılığının geçmişine bakacak olursak aslında kullanılan ilk taşımacılık türü olduğunu görmekteyizdir. Yani demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve nehir yolu taşımacılıkları ortaya çıkmadan önce bile var olmakta ve iş yapmaktadır. Aslında 1923 yılından 1950 yıllarına kadar olan süreçte daha çok demir yolu ve deniz yolu taşımacılığı kullanılmıştır. Kara yoluna bu süreden sonra geçilmiştir.

Bunun nedeni ise zamanla ülkemizde ve dünyada altyapının gelişmiş olması, alternatif yollar, köprüler, yapılan yatırımlar sayesinde kullanım ihtiyacı doğmuştur. Kara yolu da tüm bu gelişmelere ayak uydurup ihtiyaçları karşılamıştır. En büyük önemi o zamanlarda bile gerçekten de diğer taşıma türlerine göre çok düşük maliyetli ve güvenli olmasıdır. Ayrıyeten mesafeler kısaldıkça fazla gider olmadıkça kara yolu kapıya kadar teslim de edebilmeyi başarınca zamanla sektörler arasında önemli bir hale gelmiştir. Son olarak; kara yolu kanunları, gümrük kanunları, teknolojik gelişmeler sektörün verimli çalışabilmesi için sürekli takip ettiği uygulamalardır.

Gelin biraz da tüm bu sektörler ve dünya genelinde oldukça öneme sahip olan kara yolu taşımacılığının avantajlarından bahsedelim.

İlk söylememiz gereken ve kara yolu taşımacılığının en büyük avantajı kısa mesafeli yollarda taşıma yapılacağı zaman daha kolay ve daha ekonomik bir taşıma olmasıdır. Kısa mesafelerde taşıma yapmayı düşünüyorsanız kara yolu oldukça güvenli bir taşıma seçeneğidir. Ayrıca kara yolu taşımacılığında yükün göndericiden çıkış ve alıcıya varış süreleri kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Böylece müşteriye bilgi verilebilir ve müşteri ürününü ne zaman teslim alacağını net bir şekilde bilebilmektedir. Aynı zamanda, diğer uluslararası taşıma yöntemlerinde malın transfer işlemleri direkt olarak firmanın deposuna ya da gitmesi gereken adrese iletilmez. Ancak eğer kara yolu taşımacılığı yapıyorsanız büyük bir avantaja sahipsinizdir. Kara yolu taşımacılığı yaptığınız sürece transferi sağlanan malların varış noktası istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Böylece, direkt olarak kapıdan kapıya şekilde gerçekleşen transferler de kara yolu ile sağlanmaktadır. Bu transferlerin ise kara yolu taşımacılığı sayesinde dünyanın birçok yerine veya ülkemizin neredeyse her yanına kesintisiz bir şekilde yapılabilmektedir. Bir diğer dünyayı ve ülkemizin coğrafi yapısını etkileyen avantaj ise uluslararası taşımacılığın öneminin gün geçtikçe artması, coğrafi koşulların da daha elverişli hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede de geçmişten farklı olarak günümüzde kara yolu taşımacılığının kalitesi ve taşınan malların güvencesi en yüksek seviyelere çıkarılmaktadır.

Hacim ve kapasite konusunda da oldukça avantajlıdır. Kara yolu taşımacılığında taşımaların büyük çoğunluğu kamyonlar veya tırlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu da demektir ki çok farklı ve büyük hacimlerde taşımacılık yapabilirsiniz. Ek olarak, gemi, tren ya da uçak ile taşınması riskli olan kimyasal örneğin yanıcı ya da gaz malzemelerini taşırken eğer uygun önlemleri de alırsanız kara yoluyla birlikte güvenli bir şekilde taşımanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Elleçleme maliyeti dediğimiz şey yani hazırlama, yükleme, boşaltma ve taşıma diğer türlere göre oldukça kolaydır. Diğer maliyetler de karayolu taşımacılığında oldukça düşüktür. Diğer türlerden avantajlı olduğu bir diğer nokta ise taşımacılık süresince yaşanabilecek sıra bekleme, aksaklık veya yanlış yönlendirme gibi durumlardan oluşabilecek zaman kayıpları kara yolu taşımacılığında yok denecek kadar az miktarda yaşanmaktadır.

Kara Yolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz dünya ve ülkemiz genelinde oldukça büyük öneme sahip olan kara yolu taşımacılığı göründüğü kadar basit değildir. Yapabilmeniz için birkaç belgeye ihtiyacınız vardır. Bunlar: Kara yolu taşıma belgesi, tır karnesi, FIATA tesellüm belgesi, paket postası makbuzu ve nakliyeci makbuzudur. İngilizcesi “convention merchandise routier” dir. Bu belgeye sahip değilseniz taşımacılık yapamazsınız çünkü uluslararası anlamda yapılan tüm taşımalar için düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. Kamyon ve tır için olan bu belge, taşınan gönderide oluşabilecek her soruna karşı ürünü güvence altına almak için kullanılmaktadır. Tır karnesi ise taşımayı yapan tırın dolu veya boş ağırlığı, plaka numarası, çalıştığı firmaya ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Eğer bu karneniz yoksa yükleriniz gümrükten dolu şekilde çıkamaz. FIATA tesellüm belgesini almak içinse FIATA’ya üye olmalı ve sonra lisans almalısınızdır. Bu belgeyi nakliyeci makbuzu yerine de kullanabilirsiniz. İngilizcesi “parcel post receipt” olan paket postası makbuzu ise uluslararası gönderiler içindir. Eğer postayla gönderilmesi gereken bir yükünüz varsa bu durumda düzenlenmesi gereken belgedir. Son olarak ingilizcesi “forwarder’s receipt” olan nakliyeci makbuzu da oldukça önemlidir. Yükü taşıyan lojistik firması tarafından düzenlenmelidir. İhracatçılara malları teslim aldıklarını gösteren makbuzdur. Ciro edilemez ve kıymetli evrak olarak sayılmaz. Çünkü malın mülkiyetini temsil etmemektedir.

Eğer tüm bu evraklara sahipseniz kara yolu taşımacılığı yapmaya hazırsınızdır.