TEKİRDAĞ LİMANI | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
TEKİRDAĞ LİMANI
  • 2022-09-30

TEKİRDAĞ LİMANI

Limanlar, deniz ve ticari trafiğin ana unsurlarından biridir. Liman, demir yolu veya kara yolu taşımacılığı endüstrisi için, iç sulardaki daha küçük gemiler veya diğer endüstrilerden deniz taşımacılığı için deniz yoluyla gelen malları taşımak için gerekli teknik donanıma ihtiyaç duyulan bir yerdir. Tekirdağ limanı, Türkiye ve Marmara bölgesindeki deniz trafiği ve ticaretinde önemli rol oynayan limanlardan biridir. Kıyı özellikleri, iklim koşulları ve topoğrafyanın uygunluğu gibi coğrafi koşullar, yerli ve yabancı gemilerin aktarma güzergâhı üzerinde yer alan limanın oluşumunda ve gelişmesinde, iç ve dış seferlerde büyük etkiye sahiptir. Sanayi tesisleri, maliyetten tasarruf etmek ve zamandan tasarruf etmek için limandan ithalat ve ihracat faaliyetleri yürütmektedir. Bu nedenle sanayi ve liman faaliyetlerinde artış birlikte gelişmiştir. Sanayi sektörünün gelişmesi limanların da gelişmesini kolaylaştırmış. Limanın gelişmesi, sanayi tesislerine yapılan yatırımların artmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu yatırımlar nakliye hizmeti vermekte olan nakliye firmaları tarafından da  yapılır. Tekirdağ limanının İstanbul ve Avrupa ülkelerine yakınlığı, bu bölgelerle kara yolu ve demir yolu bağlantılarının olması ve ayrıca havalimanına sahip olması stratejik önemini artırıyor. onun gelişimi. Tekirdağ Limanı, İstanbul limanlarındaki sıkışıklığı azaltabilecek, dengeli gelişme ve ulaşımı sağlayabilecek alternatif bir liman alanı potansiyeline sahiptir. ASYAPORT'un son yıllardaki gelişimi ve liman tesislerinden maksimum düzeyde faydalanması ile ASYAPORT, sadece şehir içi değil, uluslararası bir lojistik üs olma özelliğini kazanmıştır. Tekirdağ Limanı'nda 32 adet kamu ve özel yapım iskele işletmededir. Bu ayakların toplam uzunluğu yaklaşık 7286 m'dir. Ayrıca liman sınırları içerisinde 7 adet balıkçı barınağı (Marmara Ereğlisi, Tekirdağ Merkez, Barbaros, Kumbağ, Hoşköy, Mürefte ve Şarköy) ve 1 adet marina bulunmaktadır. Tekirdağ İli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin Ergene ve Çatalca-Kocaeli kesimlerinde yer almaktadır. Doğusunda İstanbul, kuzeyinde Kırklareli, batısında Edirne ve güneybatısında Çanakkale  ile komşudur. Güneyinde Marmara Denizi, kuzeydoğusunda Karadeniz bulunan bir kıyı ilidir. İlin Marmara Denizi'ndeki kıyılarının uzunluğu 133 km, Karadeniz'de - 2,5 km'dir. Tekirdağ limanı, Tekirdağ ilinin güneyinde, Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında, doğuda İstanbul-Tekirdağ il sınırının yaklaşık yarısında, batıda Şarköy arasında yer almaktadır. Tekirdağ kıyı şeridinin oluşumunda tektonik ve akıntı hareketleri, dalga ve akıntı erozyonu ve yığılma faaliyetleri önemli rol oynamıştır. Tekirdağ ilinde Marmara Denizi kıyıları jeomorfolojik olarak gelişmiş düşük birikimli kıyıları ve arkadan çıkıntılı kıyıları içerir. Ancak, gelişmiş kıyı morfolojisinin hakim olduğu bulundu. Tekirdağ limanının bulunduğu kıyılar, Flandria'nın denizin aşındırdığı geniş koylara sahip kıyı tipindedir. Tekirdağ Limanı'nın coğrafi özellikleri önce temel coğrafi fikir ve ilkelerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu konuda önce literatür taranır, ardından saha çalışmasına başlanır ve turist gözlem, anket ve mülakat yöntemleri uygulanır, olay yerinde gerçekler ve olaylar belirlenir. Başta Tekirdağ Liman Başkanlığı olmak üzere ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. Elde edilen bilgi, belge ve dijital verilere dayalı olarak harita, tablo ve çizelgeler oluşturulur. Bu verilerden ortaya çıkan sonuçlar dikkatlice analiz edilmiş ve yazılmıştır. Konu yazma aşamasında, ilgili kişi ve kuruluşlarla düzenli toplantılar yapılır. Tekirdağ, eski çağlardan beri birçok uygarlığın yaşadığı bir bölgedir. Bölgedeki en eski  M.Ö. IV. 19. yüzyıla kadar uzanan bir yerleşim sürekliliğinden söz edilebilir. Tekirdağ ilçesinin merkezi olan Rodosçuk, antik dönemden  Trakya yarımadasından yönetime tahıl taşıyan bir iskele olarak ortaya çıktı. Rodosçuk limanına birçok il ve bölgeden çeşitli ticari mallar gelmektedir. İkinci iskele ise 16. yüzyılın ikinci yarısında Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır.Rüstem Paşa İskelesi kayıtlarda Taş İskele olarak geçmektedir.

 Tekirdağ Limanı'nın liman operasyonları T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Tekirdağ Liman Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğe göre  1000 GT ve üzeri Türk bayraklı gemiler ile 500 GT ve üzeri yabancı bayraklı gemilerin liman sahalarına girişlerinde, kıyı tesislerine yanaşmalarında veya bu işlerden çıkışlarında kılavuz kaptan bulundurulması zorunludur. Ayrıca 2000 GT ve üzeri gemilerin römorkör almaları gerekmektedir. Nakliyat hizmeti vermeyi düşünen nakliyat firmaları bunları unutmamalıdır. Tekirdağ Limanı'nda 32 adet kamu ve özel yapım iskele işletmededir. Bu ayakların toplam uzunluğu yaklaşık 7.286 m'dir. Ayrıca liman sınırları içerisinde 7 adet balıkçı barınağı (Marmara Ereğlisi, Tekirdağ Merkez, Barbaros, Kumbağ, Hoşköy, Mürefte ve Şarköy) ve 1 adet marina (marina) bulunmaktadır.

Tekirdağ Limanı'nda 2012-2014 yılları arasında elleçlenen yüklerin araç bazında dağılımında, askeri rıhtımlar dışındaki tüm tesislerde elleçleme yüklemeden fazla olmuştur. Sadece askeri iskelede yükleme yapılır. 2012 yılından 2014 yılına kadar sadece ARGAZ, ASYAPORT, BOTAŞ ve BÜTANGAZ güzergâhlarından boşaltma yapılmıştır. 2012 ve 2014 yıllarında TMO Liman İşletmesi Rıhtımında sadece boşaltma yapılmıştır. Liman İşletmeciliği tesisleri BOTAŞ, MARTAŞ, OPET ve TDİ, yük elleçlemede önde gelen tesislerdir. 2012 yılında OPET 11.028.082 ton ile birinci, BOTAŞ 3.752.527 ton ile ikinci, MARTAŞ 3.074.622 ton ile üçüncü  ve TDİ Liman İşletmesi 1.645 282 ton ile dördüncü sırada yer aldı. 2013 yılında kargo elleçlemesinde OPET'in 8.186.757 tonla birinci, BOTAŞ'ın 2.908.190 tonla ikinci olduğunu görürüz. 2014 yılında BOTAŞ, 3.632.297 ton ve sadece boşaltma ile en büyük yük elleçleme tesisi olmuştur. Taşımacılık Tekirdağ için hala daha gelişmiştir. MARTAŞ 2.634.679 tonla ikinci oldu. Önceki yıllarda birinciliği elinde tutan OPET, 2.523.600 tonla üçüncü sıraya geriledi.Tekirdağ nakliyat konusunda her ne kadar avantajlı olsa da bazen bu durum sekteye uğrayabilmektedir. Nakliye Tekirdağ’da hala daha üst seviyelere çıksın diye uğraşılmaktadır.

Bu yazımızda sizlere Tekirdağ Limanı’nı anlattık. Umarız ki işinize yarar bir yazı olmuştur.