İSTANBUL ŞEHRİ NAKLİYE | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
İSTANBUL ŞEHRİ NAKLİYE
  • 2022-08-23

İSTANBUL ŞEHRİ NAKLİYE

İstanbul Şehri’ndeki Nakliye Durumu

Nakliyat taşıma işi anlamına gelir ve eğer bir şehir nakliye hizmeti verecekse bu hizmeti verebileceği en geniş sektör lojistiktir. Lojistiğe geçmeden önce İstanbul şehri hakkında bilmeniz gerekenler ile başlayalım. Birincisi, dünyanın ulaşım merkezidir. İstanbul, özellikle transit yolcular için en önemli aktarma merkezlerinden biridir. Türkiye'nin ulusal hava yolu olan Türk Hava Yolları'nın etkisi kesinlikle çok büyüktür. İstanbul Havalimanı'nın yeni açılan özellikleri de bunu kanıtlıyor. İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en önemli şehridir. Dünyanın en büyük 34. ekonomik çıktıya sahip şehri, şehir sınırlarını dikkate alan bir sıralamaya göre Avrupa'nın en kalabalık şehridir.

 İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı  ve Haliç çevresinde Boğaziçi boyunca yer almaktadır. İstanbul, Avrupa yakasına Avrupa yakası veya Rumeli yakası, Asya yakasına ise Anadolu yakası denildiği kıtalararası bir şehirdir. Tarihte ilk kez, İstanbul'un batı sınırını oluşturan İstanbul Duvarı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç ile çevrili bir yarımada üzerine inşa edilmiştir. Gelişme ve büyüme sürecinde, şehir 39 ilçeyi daha batıya taşıdı, her ilçe surların yapımında dört katına çıktı. Kentsel alan da dahil olmak üzere sınırları içinde toplam 40 koğuş bulunmaktadır. Ulaşım açısından

 Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında  Roma İmparatorluğu'na, 395-1204-1261-1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu'na, yaklaşık 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu'na ve son olarak M.Ö. Osmanlılar. 1453-1922 arası imparatorluklara başkent olmuştur. Halifelik döneminde, kaldırıldığı 1924 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılmış ve aynı zamanda İslam'ın da merkezi olmuştur. Biraz da ekonomik özelliklerini ele alalım. İstanbul, Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezidir. Bir nevi omurga, beyin ve kalptir. Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte biri ve ihracatın beşte biri İstanbul'dan geliyor. Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve ekonomik kuruluşları İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul'da toplam üretimin %40'ı sanayiden, %30'u ticaretten ve geri kalanı diğer sektörlerden gelmektedir. Tarımın payı sadece %1'dir. Türk bütçesinin ana kaynağı İstanbul'dur. Tüm vergilerin yaklaşık %37'si İstanbul'da toplanmaktadır. İstanbul'dan sonra Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli gelmektedir. İstanbul'da her hanede ortalama iki kişi çalışıyor.

Şimdi gelin nakliyatın en çok yapıldığı sektörden biraz bahsedelim. Lojistik faaliyetler; tedarik zinciri sürecinde, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin en verimli ve etkin  şekilde taşınmasının ve depolanmasının, hammaddelerin menşe noktasından ürünün nihai tüketim noktasına kadar aktığı, planlandığı ve yürütüldüğü aşama olarak tanımlanmaktadır. Kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılmaktadır elbette. Değişim ve dönüşüm hızının nitelik ve nicelik olarak yönetilmesi gerektiği bu dönemde, ayakta kalmak, gelişmek ve refahı artırmak isteyen ülkeler, sektörler ve şirketler, rekabet avantajına giden yolun gerçek ihtiyacı bilmekten geçtiğini anlamalıdır. Müşteriye doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru modelle ve doğru maliyetle sunmaktır. Bu tanım “Lojistik” kavramı ile özdeşleşmiştir. Entegrasyonun hızla ilerlediği ve dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin entegre olduğu lojistik sektörü, kara yolu, hava ve karayolu taşımacılığına yapılan yatırımlarla altyapısını oluşturmuştur. 80'lerden 90'lara Türkiye'de deniz, demir yolu ve ulaştırma alanları birleştirilmiştir. Bu durum 1990'lara kadar devam etmiştir. Türkiye'nin yıllık lojistiğinin %60'ı İstanbul'da gerçekleşmektedir. Bu pay ve lojistik sektörü ile nakliyat arasındaki işlevsel ilişki göz önüne alındığında, İstanbul'un bölgelerinin ve nakliyat yapısının ülkenin üretim, ulaşım ve ihracatındaki rolü kanıtlarla vurgulanmaktadır. İstanbul'da yük taşımacılığının temel sorunu, kara yoluna bağlı sistemlerin kullanılması ve şehirdeki lojistik merkezlerin kontrolsüz dağılımıdır. 1:100.000 İstanbul Çevre Planında nakliye için geliştirilen planlama yaklaşımında,  Hedef 3 başlığı altında “Ana Lojistik fonksiyonların şehir genelinde dağıtım mekansal dağılımını düzenleyerek çevresel ve ulaşım zararlarının azaltılması” olarak tanımlanmaktadır.Bu stratejiye, “İstanbul'un her iki yakasında limanlar ve raylı sistemlerle entegre  lojistik bölgelerin kurulması ve  bu bölgelere gümrük taşımacılığı yapılması”, “Limanlar ve lojistik alanlar arasında demir yolu taşımacılığı ilişkilerinin kurulması ve “Demir yolu ve deniz ağı ağırlıklı olarak yük taşımacılığı” » Politikalar Belirlendi İstanbul Şehircilik (İMP) tarafından yürütülen çalışmalarda, şehir içi antrepo, depolama, uçak gemileri ve trafik konularına ağırlık verilmiş, bu çalışmalarda İstanbul ve İstanbul için iki lojistik köy geliştirilmesi önerilmiştir. güçlü demir yolu, deniz, kara ve hava bağlantılarını içerir. Uzun vadeli bir kalkınma stratejisine dayalı bir planlama ve yönetim yaklaşımına ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliği vardır. Şehir lojistiğine ilişkin değerlendirmede, İstanbul'da günde 200.000'den fazla aracın  yoğun  trafik oluşturduğu ve bu trafiğin ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerinden ve küçük sanayi noktalarından geldiği belirtiliyor. İstanbul’da ulaşım gördüğünüz üzere çok gelişmiştir. Bu da her yere nakliyat hizmeti verdiği anlamına gelir. Sadece şehir içi olmamakla birlikte şehir dışına hatta yurt dışına da hizmet vermektedir. Şehir içi taşımalara örnek olarak eve taşımacılığı verebiliriz. Hatta bu taşımacılık yapılırken asansörlü taşımacılık sıkça yapılmaktadır.