NEHİR YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR? NASIL YAPILIR? | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
NEHİR YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR? NASIL YAPILIR?
  • 2022-07-29

NEHİR YOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR? NASIL YAPILIR?

Nehir Yolu Taşımacılığı Nedir?

Taşımacılık günümüzde hem dış hem de iç ticaretimizde oldukça popüler hale gelmiştir. Ulaşım denilince aklımıza genellikle şehirler arası taşımacılık ve uluslararası taşımacılık geliyor. Ülkeler arası taşımaya uluslararası taşımacılık denir. Bu, malların bir ülkeden diğerine taşınmasıdır. Tüm nakliye şirketleri hem küresel hem de yerel pazarlarda faaliyet göstermektedir. Diğer şirketlerin rekabet ettiği bu ortamda tüm şirketler sürekli gelişmeye çalışmaktadır. Bu, ülkelerin ve işletmelerin gelişimi için çok iyi bir avantajdır. Ulaşım çift yönlü olup, müşteri talebi olduğu süre boyunca devam edecektir. Tek amacı ise müşteri beklentilerini en hızlı, en kaliteli ve aynı zamanda  en ekonomik şekilde karşılamaktır.

Taşımacılığın yaygın olarak kullanıldığı sektörler ihracat firmaları, ithalat firmaları, nakliye firmaları, ve lojistik firmalarıdır. Artan girdi fiyatları göz önüne alındığında lojistik sektörü ulaşım için en uygun sektördür. Aynı zamanda lojistiğin hareketi ulaşım anlamına geldiği için çok önemlidir. Lojistik sektörü ile çalışan firmaların verimliliği ve kalitesi artmakta ve küresel arenada kendilerini gösterme fırsatı sunmaktadır.

Lojistiğin en önemli unsuru olan lojistik ve nakliyat, kargonun bir noktadan başka bir noktaya taşınması anlamına gelir ancak bunu basit ve özlü bir şekilde açıklamak zordur. Taşımacılık faaliyetleri de kendi içinde birçok türe ayrılabilir. Başta da söylediğim gibi yurt içi veya yurt dışında yapılmasına göre uluslararası taşımacılık ve yurt içi taşımacılık olarak ikiye ayrılabilir. Genel olarak ise kara yolları, demir yolları, denizler, havacılık, boru hatları, su ulaşımı vb. çeşitli gruplardır. Bugün ise su taşımacılık türlerinden biri olan nehir yolu taşımacılığına bakacağız.

Başta nehir yolu taşımacılığı nedir buna cevap verelim. İç su taşımacılığı olarak da geçen bu taşımacılık, malları ve insanları nehirler ve doğal göller gibi iç su yolları ve yapay kanal veya rezervuar ağları yoluyla taşımak için kullanılan bir ulaşım şeklidir. Bu iletim, nakliyat yurt içi veya uluslararası olabilir. Bu ulaşım aracı, sürdürülebilir kalkınmanın stratejik çerçevesinde zamanla en uygun araç haline gelmiştir. Yıllar içinde, hem kamu hem de özel sektörden yeni ilgiler görmüştür.

İsmi gibi nehirler üzerinden yapılmaktadır. Bu nehir yolu taşımacılığının önemli olduğu dünyanın en büyük nehirlerinden biri, 6270 km uzunluğundaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mississippi Nehri'dir. Aynı zamanda Güney Amerika'da Atlantik Okyanusu'na dökülen ve Peru, Kolombiya ve Brezilya üzerinden 7.020 kilometre akan Amazon Nehri'ni de bilmekteyiz. Bir diğer çok önemli nehir ise Uganda, Sudan, Mısır üzerinden Akdeniz'e dökülen 6671 km uzunluğundaki Afrika Nil'idir. Dahası, Avrupa'da, Donau Nehri 2888 km uzunluğundadır ve Almanya da dahil olmak üzere Romanya kıyılarında Karadeniz'e ulaşana kadar 10 Avrupa ülkesini geçmektedir. Son olarak, 6380 km uzunluğundaki ve Tibet'ten Doğu Çin Denizi'ne kadar Çin'i geçen Asya Mavi Nehri'ni de unutmamalıyız.

Gelin biraz da bu taşımacılığın tarihine bakalım. Eski zamanlardan beri insanlar, nehirleri seyahat etmek ve mal alışverişi yapmak için kullanmışlardır. Nehir taşımacılığı Neolitik çağda başladı, ancak neden dünyanın ilk ulaşım aracı olarak kabul edilmiştir cevabı şudur: Benzer şekilde, binlerce yıl önce Mezopotamya, Mısır ve Çin'de kayıkçılar ve yatlar kullanılmaktadır bu da o uygarlıklar için kabul görmesini sağlamıştır.

  1. ila 12. Yüzyıllardaki imkanlar 19. yüzyıla gelindiğinde, 10 ila 20 ton kapasiteli gemiler kullanılmaya başlamıştır. Bu da nehir yollarındaki ticaretin akışını artırmıştır. Bu, Avrupa'nın çeşitli nehirlerinin aktığı ortaçağ şehirlerinin ve ticaretinin gelişmesi sayesinde mümkün olmuştur.
  2. yüzyılda, nehir güzergahına kilitler inşa edilmiş ve bu da navigasyonu büyük ölçüde geliştirmiştir. 19. yüzyılın başlarında gemilerde buhar motorlarının kullanılması nehir taşımacılığının geliştirilmesinde ve maliyetin düşürülmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Nehir yolu taşımacılığının firmalar ve ülkeler için oldukça önemi olmasının nedeni özellikleridir. Bu özelliklerden kastımız mesela, uluslararası rotalar, çeşitli ülkeler tarafından dış ticaret işlemlerinde kullanılan rotalardır. Bu rotaların örneklerini yukarıda vermiştik örneğin,  Nijer, Donau ve Paraguay nehirleridir. Bölgeler arası rotalar, aynı ülkenin geniş bölgeleri arasında ürün taşımanıza olanak tanımaktadır. Bu rotaların örnekleri, Rusya'daki Volga Nehri ve Kuzey Amerika'daki Mississippi Nehri'dir. Yerel yollar, aynı alan içindeki veya alanlar arasındaki bağlantıları birbirine bağlamak için kullanılan yollardır. Nehir navigasyonunun ana özelliği, büyük miktarlarda malın yavaş hareketidir.

Son olaraksa avantajlarından bahsedelim. Diğer ulaşım araçlarına göre lojistik, güvenlik ve çevre koruma açısından birçok özelliğe sahip olan nehir yolu taşımacılığı, günümüzün en avantajlı ulaşım araçları arasında yerini korumaktadır. Bu taşımacılık, çok rekabetçi bir maliyet ve verimli bir ulaşım şeklidir. Küçük kanallar arasında dönen basit bir nehir kıyısı 250-300 ton kargo taşıyor. Bu da kabaca 10-12 kamyona veya 5-6 vagona denk gelmektedir. İç su taşımacılığı, tüm ulaşım araçlarından daha az CO2 yaymakta ve bu sayede daha çevre dostu bir ulaşım şekli olmaktadır. Malların nehir yoluyla taşınması, çevre dostu bir ulaşım aracı olarak kabul edilir. Sıkıştırılmamış tek nakliye aracını kullanarak, teslimat süresinin yüksek düzeyde güvenilirliği garanti edilmektedir. Özellikle kara yolu taşımacılığına kıyasla, gürültü ve gaz emisyonlarından kaynaklanan kaza oranı ve çevresel etki küçüktür. Beygir gücü (hp) sadece kamyonla 150 kg, trenle 500 kg ve  nehir teknesiyle 4000 kg seyahat edebilmektedir bu da önemli ölçüde enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. Demir yolu ve kara yolu ağı sürekli modernizasyon ve bakım gerektirmektedir. Bununla birlikte, gezilebilir göller ve nehirler çok daha az yatırım gerektirir ve kara veya deniz bağlantılarıyla bütünleşmeye daha uygundur. Bu saydığımız avantajlar ve özellikler yüzünden nehir yolu taşımacılığı çok büyük önem taşımakta ve tercih edilmektedir.

Nehir Yolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Size veya firmanıza çok katkıda bulunacak bu taşıma türünün nasıl yapılacağını anlatalım. Bu taşıma genellikle uzun, hafif tekneler, besleyici ve düşük tonajlı gemiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Taşınan yük, demir yolu veya kara yoluyla limana taşınacak ve deniz yoluyla sevk edilmeye devam edilecektir. Referans olarak verebileceğimiz gibi, intermodal taşıma modunun bir ayağı olarak kullanılmaktadır. Nehir taşımacılığının yapılabilmesi için kanalın eğimi ve buna göre belirlenen hızın makul olması gerekmektedir. Aksi takdirde geminiz alabora olabilir. Bu nedenle ulaşım genellikle sığ sularda yapılmaktadır. Ya da ulaşımın faydaları çok büyük ve önemli ise yavaş yavaş suyu pürüzsüz ve akışsız hale getirmek için su kontrol sistemleri oluşturmalısınızdır. Panama Kanalı'na benzer şekilde, gemiler basınç veya hidrolik sistemlerle yukarı ve aşağı hareket etmektedir. Ayrıca, suyun geminin batmasını veya karaya oturmasını önleyecek kadar derin olduğundan emin olmalısınızdır. Bu durumda, taşınması o kadar kolay olacaktır ki neredeyse imkansız bir hale gelecektir. Bu durumda suni derinleştirme ve genişletme yapabilirsiniz. Bu taşımacılık da kendi içinde türlere ayrılmaktadır size en uygun olanı seçmelisinizdir. Bunlar, doğsl bir kanal veya nehir veya akışını değiştirmeyen bir nehir parçası olabilir. Bu nedenle iç su yolları tamamen doğaldır. Ancak pedagojik çalışmalarıyla kanal akışlarını geliştirmek mümkündür. Bunları da dikkate almalısınızdır.