İHRACAT NEDİR? | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
İHRACAT NEDİR?
  • 2022-07-29

İHRACAT NEDİR?

İhracat Nedir?

İhracat," herhangi"bir ülkenin veya şirketin kendi ülkesi dışında yani yurt dışında bir ülkeye ürün veya hizmet gönderimi yapmasına verilen addır. Bu adın kökeni Arapça dışarı çıkarma kelimesinden gelmekte olup çok sık kullanılmasa da TDK kelime anlamı dış satım olarak geçmektedir. TDK’de bulunan genel anlamı ise Bir ülkede üretilen ürünün malın yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır.

TDK’de geçtiği üzere ihracat genellikle döviz yani yabancı para birimleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede de ülke içerisine değeri çok olan yabancı para girdiğinde daha iyi sermayelere ulaşılmaktadır. Birçok türü olan ihracatın en bilindik türlerinden birkaçı olarak ön izne bağlı ihracat, kayda bağlı ihracat, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı ve serbest bölgelere yapılacak ihracat görmekteyiz. İhracatın pazarlama, lojistik, teknoloji veya taşımacılık firmalarında önemi oldukça büyüktür. Aslında aklınıza gelebilecek her modern ekonomiler için son derece önemlidir çünkü ihracat sayesinde insanlara ve alacaklı firmalara şirketlerin kendi hizmetleri ve malları için bir nevi pazar sunulur. Eğer çıktılarını bu pazara sunmazlarsa yani ortaya çıkardıkları her hizmet veya ürün sadece kendi ülkeleri sınırında kalırsa bu o şirketlerin potansiyellerine kırılması zor bir kilit vurulmuş olacaktır. Bu kilidi kırmanın da tek yolu olabildiğince ihracat yapmaktır. O pazara girdiğiniz zaman firmanızın yükseliş farkı hemen anlaşılacaktır başta pazar fırsatlarınız çeşitlenecektir ve firmanızın pazarını ülkenizle sınırlı bir alandan ulusal bir pazar kapsamına geçirmiş olacaksınızdır. Ayrıca ürününüz veya hizmetleriniz dünyanın belli bir bölgesinde doyuma ulaşmış olsa bile ihracat sayesinde başka yerlerde pazarlayıp bitmek bilmeyen bir kazanç döngüsüne gireceksinizdir. Kısaca siz ihracat yaptıkça büyük bir gelir kaynağına ve sermaye birikimine sahip olmanız daha kolay bir hale gelecektir. Bu sayede de ihracat günümüzde neredeyse her başarılı firmanın anahtarıdır çünkü firmalar dünyaya ve dünyadaki pazara açılmayı kendilerini tanıtıp müşteri bulmayı başarmışlardır.

Tabii ihracat diğer pazarlamalarda da olduğu gibi çift yönlüdür. Eğer bir şirket başka bir ülkeye ihracat yaparsa o başka ülkedeki şirket de ithalat yapmış anlamına gelmektedir. Yıllardır bir ülkenin dış ticaretini dengede tutan ise işte bu birbirine zıt olan çift yönlülüktür. Birbirlerine zıtlardır çünkü ihracat girdi anlamına gelirken ithalat çıktı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda eğer bir ülkede dış ihracat fazlaysa o ülke ekonomik olarak iyi konumdadır fakat ithalat fazla ise ekonomik kayıp çok olacağından kötü haldedir. Onun için firmalar ve ülkeler hep dış ihracatı ön planda tutmaya çalışmaktadırlar. Ülke ekonomisine sağladığı avantajların yanı sıra saymakla bitmeyecek avantajları daha bulunmaktadır. Örneğin küreselleşen dünya payından kendilerine bir pay alabilmek, ülke içerisinde istihdam oranını arttırmak, rekabet gücünü arttırabilmek, genel olarak ülke pazarında hareketlendirmeye sebep olmak, kullanılmayan malları tasarruflu bir şekilde üretebilmek gibi birçok avantaja sahiptir. Avantjalarından yeteri kadar yararlanıp ülkenizin veya firmanızın refah seviyesini arttırmak istiyorsanız sadece doğru ihracat ve ithalat firmasıyla doğru tekniklerle yapmanız yeterli olacaktır. Tabii unutmamak gerekir ki ihracatı her önüne gelen yapamamaktadır. Yapabilenleri ise şöyle sıralamaktayız; ihraç edilecek malın özelliğiyle ilgili bilgili bir ihracatçı genel yönetmeliğine üye olan insanlar, gerekli vergi numarasına sahip tüzel kişi olan insanlar, tüzel kişi yetkisi olmasa da yeterli haklara sahip ortaklar ve bunların zaten içinde bulunduğu ihracatçı firmalar.

İhracatçı Firmalar Ne Yapar?

Kimlerin ihracat yapabileceğini yani ihracatçı olabileceğini yukarıda söylemiştik en azından bizim ülkemiz için gerekli olan prosedürler bunlardır. Fakat eğer bu özelliklere sahip biri değilseniz ve ihracat yapma düşünceniz varsa bu işe girişmeden önce düşünülmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Çünkü bakıldığında o kadar gözükmese de oldukça riskli bir süreçtir. Oluşabilecek riskleri veya kötü fırsatları önceden öngörüp bu riskli süreci sizin için en aza indirip kârlı bir ihracat gerçekleştirmek içinse ihracatçı firmalar devreye girmektedir. İhracatçı firmalar kısaca bütün süreç boyunca karşınıza çıkan her şeyi doğru bir yöntemle idare edip sizi başarıya ulaştırmaktadırlar. Bunu yapmak da yine denildiği kadar kolay değildir. Süreci tamamen yöneten şey ise detaylı ve titizli bir pazar araştırması yapmaktır. İhracatçı sizin ürün veya hizmetinizi nasıl satacağını, pazarlayacağını ve karşılaşılacak olumsuzluklar için tahminleri bu araştırma sayesinde temelleri oluşturmaktadır. Pazar araştırmasının içeriği kısaca şöyledir: İhracat yapılacak ülkenin yabancı ürün ithalatına karşı politikası veya tarifesi varsa bunun hakkında bilgi toplamak durumundadır, elde etmek istenilen hedef pazarın cirosuyla şu an elde bulunan pazar ile benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesini sağlamalıdır, İhracat yapılacak ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu öğrenmelidir, içine girilmek istenen pazarın nüfus özelliklerinin bilinmesini sağlamalıdır. İçiniz rahat olsun, bunları işin ehliyle yapmış olan bir ihracatçı firma zaten ilerlenecek yolu çizmiş demektir. Bunların yanı sıra bir ihracatçı firmanın sağladığı birden çok avantaj daha vardır. Örneğin: Vadeli satışların nakite çevrilmesi ile büyük finansmanlar ortaya çıkarmaktadır, pazarlama olarak peşin satış yapmış olan rakiplerinize kıyasla uzun vadeli satış yaparak rekabet avantajı yaratmaktadır, yapacağı işlemin maliyeti önceden yaptığı araştırmalarla kesin olarak belli olduğu için uzun ödeme faaliyetleri planı yapabilmektedir, olası politik ve ekonomik tüm riskleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir, ihracatçının kur riski olmamaktadır, iskonto faizi sabit olduğu için faiz riski bulunmamaktadır hepsi takip edilmektedir, ihracatçı firma kredi değerliliğini ve kredi alabilme kapasitesini de arttırmaktadır. Bunlara ek olarak bir İhracat firması, yerli şirketlere mallarını uluslararası olarak ihraç etmeleri için mevzuatta ve yasal açıdan dış politikalara ilişkin bilgi elde etmesinin yanı sıra bilgi çıkarma gibi hizmetler sunmaktadır. Bir ihracat firması yerel olabilmekte veya mal ithal ettikleri yabancı bir ülkede bulunabilmektedir. İhracat firmalarının ayrıca üreticiler ve distribütörlerle ilişkiler gibi uluslararası pazarlarda da oldukça geniş bağlantıları bulunmaktadır bu sayede kara üzerinden ihracat yapabilme imkanı sağlaması bir kenara ek olarak da üreticilerin deniz taşımacıları bulmalarına ve onlara diğer ilgili piyasa bilgilerini sağlamalarına yardımcı olabilmektedir. Tüm bunları yapmanıza olanak sağlayan ihracat firmaları aslında bakıldığında oldukça uygun fiyata böyle bir hizmet sunmaktadırlar. Çünkü bu firmalar hizmetleri için tabii ki belirli bir ücret talep etse de, genellikle yabancı bir pazarda personel yetiştirmekten veya işe almaktan daha ucuza gelmektedir. Bir şirketin en üst kazançlara sahip olmasını sağlamasında ve aklınızda olan soru işaretleri için uzmanlığa sahip bireylerle konuşmanıza fikir almanıza izin vermektedir. Böyle bir firmayla anlaşmayı düşünüyorsanız hep bir iletişim halinde kalarak birbirinizle tam bir ekip ruhu oluşturarak devam etmeyi unutmamalısınızdır. Neden derseniz anlaştığınız firmanın kilit personellerinden biri istifa ederse veya çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa alıcı hizmetlerini işe alan şirket yürürlükteki prosedürlerden ve süreçlerden habersiz kalabilir bu da iyi sonuçlar doğurmayacaktır. İşte tüm bu sağladığı avantajlar ve yaptığı hazırlıklar ile size tam bir kâr maksimizasyonu sağlamasıyla birlikte ihracat firması sizi, şirketinizi ve kendi firmasını, ülkesini başarılı bir pozisyona getirmesi kaçınılmazdır.