Avcılar Nakliye | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
Avcılar Nakliye
  • 2022-09-06

Avcılar Nakliye

2021 TÜİK istatistiklerine göre yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip olan İstanbul’un Avcılar ilçesinde demografik yapı büyük oranda orantılanmıştır. Erkek ve kadın nüfusunun birbirine neredeyse eşit olduğu ilçede 10 mahalle yer almaktadır. Bu mahalleler;

1.       Avcılar Merkez Mahallesi
2.       Ambarlı Mahallesi
3.       Cihangir Mahallesi
4.       Gümüşpala Mahallesi
5.       Denizköşkler Mahallesi
6.       Üniversite Mahallesi
7.       Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
8.       Firuzköy Mahallesi
9.       Tahtakale Mahallesi
10.    Yeşilkent Mahallesi’nden oluşmaktadır.   

Ekonomik Durumu:

Avcılar ilçesinde şehir içi sanayi tesislerinin geliştirilmesiyle sanayi, ticaret ve eğlence-dinlenme merkezleri ön plana çıkmıştır. Avcılar'da başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere iki yüz elliden fazla sanayi tesisi faaliyette bulunmaktadır. İlçe nüfusun %40'ından fazlasını işçiler, %10'unu bölge esnafı ve küçük çapta memur kesiminin oluşturduğu bilinmektedir. Lojistik hizmeti veren ilçelerin başında gelen Avcılar’da ulaşım ve nakliye hizmetleri gün geçtikçe önem kazanmakta olup, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için her türlü çalışmalar yapılmaktadır.

Avcılar’ın Sağlık Durumu:

Devlet Hastanesi ile her mahallede Aile Sağlık Merkezleri bulunuyor. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda büyük özel hastaneler ve tıp merkezleri yer almaktadır. Bunların, ilçede yaşayan insanların sağlık ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabileceğini söyleyebiliriz. 

Avcılar’ın Kültür Kurumu:

İstanbul’un Avcılar ilçesinde birçok eğitim – öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü ve Gelişim Üniversitesi ilgi çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde, Mühendislik, Veterinerlik, İşletme Fakülteleri, Teknik Bilimler Yüksek Okulu, Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu yer almaktadır. Pek çok sosyal aktivitenin düzenlendiği Barış MANÇO Kültür Merkezi, Kent Merkezlerinde ve ücretsiz kurslarda çeşitli etkinlikler gösteriminize sunuluyor.


Avcılar’ın Sosyal Durumu:

Avcılar, toplumsal yönden yakın zamana kadar fazla zengin bir ilçe değildi. Nüfus artışı, bölgeye çeşitli sosyal tesislerin kurulmasına imkân sağlamıştır. İstanbul Üniversitesi kampüsünün Avcılar’a taşınması ile Avcılar'a yeni bir dinamiklik gelmiştir ve bu durum bölgedeki toplumsal hayatı ciddi ölçüde zenginleştirmiştir. Ambarlı sahil hattında çok sayıda kafeterya, eğlence merkezi, balık restoranı vb. mekân yer almaktadır.