NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMI | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMI
  • 2022-08-08

NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMI

Nesnelerin İnterneti Kavramı Nedir ?

"Nesnelerin İnterneti" teriminin Türkçe karşılığı olarak sunulan Nesnelerin İnterneti (kısaca IoT), günlük hayattaki nesnelerin diğer nesnelerle veri alışverişinde bulunmasını ve birbirleriyle mükemmel bir şekilde senkronize olmasını sağlayan bir teknolojidir. IoT, "Internet of Things " anlamına gelir. Kelimenin tam anlamıyla Türkçe'ye çevrilen "nesnelerin interneti" terimi, daha önce veri toplama ve bilgi alışverişi yapamayan, ancak yeni yetenekler kazanarak internete bağlanabilen nesneleri ifade eder. Bu teknoloji, çevreden verilerin toplanmasını, iletilmesini ve işlenmesini sağlayan akıllı İnternet özellikli cihazlardan oluşur. IoT cihazları, verileri bulut sistemleri veya verileri analiz edebilen diğer uç cihazlarla bağlamak ve paylaşmak için ağ geçitleri aracılığıyla toplanan verileri aktarır. IoT cihazları, çalışmalarının çoğunu insan müdahalesi olmadan gerçekleştirir, birbirlerinden aldıkları bilgilere göre diğer ilgili cihazlarla iletişim kurar.

 Nesnelerin İnterneti, kurumsal, üretim ve endüstriyel sektörlerdeki şirketlere çok çeşitli faydalar sağlayan uygulamaların yanı sıra gündelik hayatı kolaylaştıran bir uygulama alanıdır. Nesnelerin İnterneti veya IoT kavramı, birbirine bağlı bilgi işlem cihazları, dijital makineler, mekanik nesneler veya benzersiz bir tanımlayıcı tarafından sağlanan bir insana ihtiyaç duymadan bir ağ üzerinden veri iletebilen herhangi bir nesneyi ifade eder. Sektörlerdeki kuruluşlar, daha verimli çalışmak, müşterilerine  daha iyi  hizmet vermek, iş değerini artırmak, müşterilerini daha iyi anlamak ve karar verme süreçlerini iyileştirmek için IoT teknolojilerini giderek daha fazla kullanıyor.

 Nesnelerin İnterneti (IoT), 1991 yılında Kevin Ashton tarafından tanıtılan ve saatlerden sayısız elektronik cihaza kadar tüm makinelerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu açıklayan bir kavramdır.

 Nesnelerin İnterneti'ne bir örnek vermek gerekirse, bileğinizdeki akıllı saatlerin kat edilen mesafeyi, atılan adımları ve tüm aktiviteler için kalp atış hızını kaydettiğini unutmayın. Sensörler yardımıyla gerçekleştirilen bu tespit, belirli müşteriler tarafından analiz edilerek hayatın düzenlenmesine katkı sağlar. Bu iki cihaz arasındaki iletişim, Nesnelerin İnterneti kavramını oluşturan ana işlevdir. Nesnelerin İnterneti, IoT kısaltmasıyla bilinen bu teknoloji, her "nesneye" benzersiz bir tanımlayıcı (UID) atar. Bu, verilerin insan müdahalesi olmadan birbirleriyle ve merkezi bir kontrol mekanizması ile değiş tokuş edilmesini sağlar. Günümüzde hemen hemen her sektörde, her ölçekten işletme daha verimli çalışmak, iş süreçlerini iyileştirmek, daha etkin kararlar almak ve şirket değerini artırmak için çeşitli Nesnelerin İnterneti uygulamalarını kullanıyor.

 Gelin biraz da bileşenlerine göz atalım. Kullanım alanı ve getirdiği faydalar bölgelere göre değişmekle birlikte Nesnelerin İnterneti teknolojisini oluşturan dört temel bileşen bulunmaktadır. Nesnelerin İnterneti bileşenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 Nesne kompozisyonu: Nesne kompozisyonu, karar vermek için internete ve birbirine bağlı  cihazları temsil eden bir kavramdır. Bu nesneler, dahili sunucu ile harici ortam arasında iletişime izin veren gömülü bir sistem kullanır. Bu nesnelerin en ünlüsü, fiziksel özellikleri bir bilgisayar tarafından işlenebilmesi için elektrik sinyallerine dönüştüren sensörlerdir, denetleyici sensörden alınan verileri  herhangi bir cihaza gönderir. Bulutta ve tetikleyiciler bir sistem veya mekanizmanın çalışmasını sağlar, aktarılan verilere göre kontrol edilebilir.

Veri Bileşeni: Temel olarak Nesnelerin İnterneti açısından veri bileşeni, yapılandırılmış veriler ve yapılandırılmamış veriler olarak  ayrılan verilerden oluşan bir kavramdır. Yapılandırılmış veriler, bilgisayarlar tarafından kolayca sınıflandırılan, sorgulanan ve analiz edilen dosyalar veya veriler olarak kabul edilir. Ham veriler olarak da bilinen yapılandırılmamış veriler, veri tabanında belirtilen olağan biçimlere konmamış verilerdir. Veri taşıma ve depolama gibi süreçlerin verimliliği, başarılı veri yönetimi için kritik öneme sahiptir. İnsan bileşeni: Çok büyük miktarda veri tek başına pek bir anlam ifade etmez. Veriler, uygun kararların alınabilmesi ve etkili aksiyonların alınabilmesi için insanların kullanabileceği faydalı bilgilere dönüştürülmelidir. Bunun için  M2M (Makineden Makineye), M2P (Makineden İnsana) veya P2P (İnsandan İnsana) etkileşimlerinden birinin gerçekleştirilmesi gerekir. Temelde yalnızca M2M bağlantısı IoT teknolojisini kapsıyor gibi görünse de, M2P ve P2P etkileşimleri aynı zamanda en yüksek değerli etkileşimi yaratmak için IoT teknolojisini sağlar.

Süreç Bileşenleri: Süreç Bileşenleri, diğer IoT bileşenlerinin sorunsuz çalışmasını ifade eder. İnsanlar, nesneler ve veriler arasındaki etkileşimi kolaylaştıran süreçler, bilginin doğru kişilere, doğru zamanda ve doğru şekilde ulaşmasını sağlar.

Şimdi de uygulama ve kullanım alanlarına bir göz atalım. IoT teknolojisi birçok iş, imalat ve endüstriyel sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan IoT uygulamalarından bazıları şunlardır: inşaat uygulamaları, lojistik uygulamaları, akıllı şehir uygulamaları, üretim uygulamaları, BT endüstrisi uygulamaları, sağlık uygulamaları. Tüketiciler için günlük hayatı kolaylaştıran nesnelerin interneti uygulamalarının yanı sıra iş, imalat ve sanayi sektörlerinde büyük fayda sağlayan uygulamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. IoT uygulamaları, otomotiv, telekomünikasyon ve enerji dahil olmak üzere birden fazla dikey alanı kapsar. Tüketici segmentinde akıllı evler, akıllı termostatlar, kombi  gibi bağlantılı cihazlar ve bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol edilen aydınlatma ile donatılmıştır. Giyilebilir cihazlar,  kullanıcıların hayatlarını daha kolay ve daha rahat hale getirmek için kullanıcı verilerini toplayıp analiz edebilen ve diğer teknolojilerle iletişim kurabilen sensörlere ve yazılımlara sahiptir. Mobil cihazlar da kamu güvenliği için kullanılmaktadır. Örneğin, acil bir durumda ilk müdahale ekiplerinin  bir yere en güvenli yoldan ulaşmasına izin verebilir veya ilk müdahale ekiplerinin hayati belirtilerini izleyerek müdahale sürelerini kısaltabilir.

Son olarak da nesnelerin internetinin insanlara ve firmalara sağladığı avantajlara bakalım.

1.Üretkenliği Arttırmakta ve İş Yükünü Azaltmaktadır

 Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile rutin görevler otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Bunun sonucu olarak insan kaynaklarının bireysel beceri gerektiren daha karmaşık görevlere ve süreçlere kaydırılmasıyla çalışanların iş yükleri ve iş akışı maliyetleri azaltılabilir.

2.Etkili Operasyon Yönetimi Bulunmaktadır

 Birbirleriyle bağlantı kurmanın ve iletişim kurmanın bir diğer önemli yararı, envanter yönetimi, sevkiyat takibi ve bileşenlerin yönetimi de dahil olmak üzere birçok operasyon alanında otomatik kontrol sağlama yeteneğidir. Kaynakların ve varlıkların daha iyi kullanılmasını sağlamaktadır. İnsan kaynaklarına ek olarak, diğer enerji kaynaklarının veya mevcut şirket varlıklarının otomatik olarak programlanması ve izlenmesi yoluyla tasarruf ve daha fazla verimlilik elde etmesini sağlamaktadır.

3.Bütünsel Pazarlama ve İş Geliştirme’ye Sahiptir

 Nesnelerin İnterneti sayesinde şirketlere iş stratejileri geliştirmede, reklam hedeflemede, fiyatlandırma politikaları belirlemede, pazarlama faaliyetlerinde ve diğer büyük hacimli verilerin yönetimi konusunda kullanıcıya özel birçok avantaj sunuyor.

4.Geliştirilmiş Müşteri Hizmetleri Sağlamaktadır

IoT teknolojisi kullanılarak derlenen kullanıcıya özel veriler, şirketlerin müşteri beklentilerini ve davranışlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Nesnelerin İnterneti, ürün veya hizmet takibi veya  müşteri hatırlatmaları gibi faaliyetleri kolaylaştırarak şirketlerin müşteri memnuniyetini arttırmasını da sağlayabilir.

5.Daha İyi İş Fırsatı Sunmaktadır

 IoT teknolojisini kullanan şirketlerin iş süreçlerinin artan performansı ve verimliliği ile daha iyi ve daha geniş bir hizmet veya ürün yelpazesi sunabilmektedirler. Sonuç olarak, rakiplerinden daha fazla ve daha iyi iş fırsatları bulabilirler. IoT sayesinde şirketler pazar ve sektör yaklaşımlarını yeniden değerlendirebilir ve farklı stratejiler geliştirebilir. IoT, işletmelere en yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaları için  çeşitli fırsatlar ve yollar sunar.