TRABZON LİMANI | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
TRABZON LİMANI
  • 2022-09-20

TRABZON LİMANI

Trabzon Limanı, Türkiye'nin Trabzon ilinde bulunan bir limandır. IMO numarası 24882'dir. Trabzon Gateway, ISPS kod sertifikasına sahiptir. Liman 2 ton/saat elleçleme ve 100 ton depolama kapasiteli kaydırak yapısına sahiptir. Toplam rıhtım uzunluğu 1525 metre  olan Trabzon limanının ortalama derinliği 2,5 metre ile 10 metre arasında değişiyor.

Bugüne kadar çeşitli liman tanımları yapılmıştır. Her birinin tüm fonksiyonlarını kapsayan genel bir port tanımlamak mümkün değildir ve ikisi arasında  önemli farklar vardır. Ticaret değiştikçe limanlar da değişir. Nakliye hizmeti veren nakliye firmaları da değişir tabii ki. Genel tanımı ile liman; “Buralar, barınma, yük nakletmek, yolcu ve yükleri diğer ulaşım araçlarına nakletmek ve destek yardımlarından çeşitli hizmetler almak amacıyla trenlerin durup kalktığı hizmet üretim merkezleridir”. Bir başka tanıma göre  liman; Malları veya insanları gemiden kıyıya, gemiden gemiye, kıyıdan gemiye, gemiden gemiye, gemiden gemiye, gemiden gemiye veya bağlama yerine girmek için araç veya araçlara sahip olmak, malları karada teslim edilene kadar korumak veya denizde fark etmeksizin. Bu sayede nakliyat hizmeti daha düzgün verilir. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olup 8333 km kıyı şeridine sahiptir. Uzunluğu ve doğal limanları nedeniyle Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüdür. Bu da nakliyat firmalarının önünü hep açmıştır.

Tarihçesine de biraz göz atalım.

Trabzon limanı aslen Moroz bölgesinde inşa edilmiş, ancak MÖ 117-119 yıllarında mevcut liman alanına ilgiden dolayı inşa edilmiştir. Bugünkü Gümrük Binasının bulunduğu kayaya oyulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde komutan Hassan Paşa eski rıhtım bölgesinde liman ve rıhtımlar inşa etmeye başlamış, liman 1903 yılında General Vali Mazar Paşa tarafından tamamlanmıştır. O dönemde Trabzon limanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli beş limanından biriydi. Temeli 8 Temmuz 1946'da atıldı ve yeni liman 25 Haziran 1954'te tamamlandı ve Trabzon Vapuru'nun  yanaşmasıyla açıldı. 1978 yılına kadar yerinde kalan Trabzon Limanı'nın artan gemi trafiğini karşılamak için modernizasyonu ön plana çıkarılmış, 1980 yılında başlayan çalışmalar 1990 yılında tamamlanarak liman bugünkü haline dönüştürülmüştür. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihalesi sonucunda Trabzon Limanı'nın 30 yıl süreyle işletme hakkı Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye devredildi. Limanın adı daha sonra Alport olarak değiştirilmiştir. Trabzon Limanı 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından Alport adı altında işletildiğinden bu yana toplam 16 milyon dolarlık yatırım yapılmış ve makine parkına 100 tonluk mobil vinç başta olmak üzere 30 yeni iş makinesi eklenerek genişlemektedir. liman Daha fazla derinlik. Trabzon limanı, özelleştirme sonrası gerçekleştirilen genişleme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle bölgede ticareti kolaylaştırmıştır. Trabzon nakliyat konusunda oldukça önemli bir şehirdir. Bunu hem şehir içinde hem de şehir dışında yapılan ticaretten anlayabiliriz.

Ülkemiz, Avrupa ve Ortadoğu ile  Türk ülkeleri arasında  bir ticaret köprüsüdür. Deniz taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre daha ucuz ve güvenilir olması limanların önemini artırmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz limanlarından biri olan Trabzon limanının transit trafik açısından önemi uzun zamandan beri bilinmektedir  Trabzon limanının hinterlandı. Coğrafi konumu itibariyle Doğu Anadolu'nun kalıntılarını Kafkas ülkeleri, İran ve Asya ülkeleri oluşturmaktadır. Kara, deniz ve hava yoluyla uluslararası ticaret, denizcilik ve turizm için önemli bir ulaşım merkezi ve aynı zamanda yolcu giriş ve çıkışı için bir deniz hudut kapısıdır. İran ve Avrupa arasındaki ticaret, Trabzon limanı üzerinden Arap Yarımadası çevresine göre 25 gün daha kısadır ve bu da ticareti hızlandırır. Yani nakliye Trabzon’da günden güne hızlanır. Trabzon limanı, doğuda Narlık Burnu, kuzeyde batıda İskul Burnu  ve  bitişik Türk egemen suları tarafından çizilen çizgilerle sınırlanan deniz ve kıyı bölgesi içinde yer almaktadır. Trabzon limanı,  kuzeye  çizilen  iki hayali bir millik çizgi arasında deniz  üzerine kurulmuştur. İlk rota batıda Hacibesir Nehri'nden, ikinci rota doğuda Cape Hopis'ten başlıyor. Bu hatlar arasındaki üçüncü bağlantı hattı, bağlantı noktası alanını gösterir. Liman iki  bölüme ayrılmıştır. İç liman, dalgakıran içindeki alan ve küçük dalgakıranın köşe alanından oluşmaktadır. İç Liman ve İç Liman'ı ayıran bölgeden oluşur. Trabzon limanı ağırlıklı olarak Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum illerine hizmet vermektedir. Böylece taşımacılık Trabzon’da çok sık yapılmaktadır.

Biraz da bu özelliklerinin katkısıyla verdiği hizmetlere detaylı bilgilerle göz atalım.

Trabzon liman sahası gümrüklü alandır ve geçici depolamaya tabidir. İthalat, ihracat ve transit kargolar limanlarda işlenmekte, açık ve kapalı depolama alanlarında depolama terminal hizmeti verilmektedir. Trabzon limanında sunulan hizmetler şunlardır:

-Yükleme, boşaltma, aktarma, taşıma işleri ve bu işler için gerekli tesislerin inşası ve işletilmesi.

-Su temini, drenaj, gemiye nakli ve bu işler için gerekli tesisler kurar ve işletebilirsiniz.

-Depolar, antrepolar, hangarlar, açık alanların ve yolcu salonlarının yapımı ve işletilmesi için demirleme şamandıralarının yapımı ve işletilmesi.

-Kılavuzluk, römorkör ve palamar operasyonlarını yürütmek. Kumarhaneler, restoranlar, büfeler, dolaplar gibi yolcu ihtiyaçları tatmin edici tesis ve hizmetlerin inşası ve işletilmesi.

Trabzon Liman Başkanlığı kaliteden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmekte, aynı zamanda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularına da büyük önem vermektedir. Liman, kalitenin önemi için ISO 9001 sertifikasına, çevre bakımı için ISO 14001 sertifikasına ve iş sağlığı ve güvenliğinin önemi için OHSAS 18001 sertifikasına sahiptir. Trabzon Liman İşletmeciliği, müşterilerine kaliteli hizmet sunarak hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir.

Trabzon Limanı; Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun, Rize ve Hopa limanları ile birlikte önemli bir limandır ve bölge ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Ancak dezavantajı, bu limanlardaki altyapı eksikliği ve hinterlandındaki zayıf bağlantıdır. Bu limanlardan sadece Samsun Limanı demiryolu ile bağlantılıdır ve merkez limandır. Ancak Rize ve Hopa limanları gibi Trabzon limanı da ağırlıklı olarak kendi bölgesi ve transit trafiğine hizmet vermektedir. Ayrıca Trabzon endüstriyel olarak gelişmemiştir ve yeterli ekili alana sahip değildir. Bu nedenlerle birçok tarım ve sanayi ürünü diğer devletlerden ve limanlardan ithal edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Trabzon limanı rekabet açısından bölgenin ve diğer rakip limanların gelişimini yakından takip etmeli, limanın güçlü ve zayıf yönlerini öne çıkarmalı ve bunları kendisiyle karşılaştırmalıdır. Obit Tüneli'nin açılmasıyla birlikte Trabzon Limanı'nın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, GAP ve İran gibi bölgesel yüklerin aktarılmasına büyük katkı sağlayacağı açıktır. Aynı şekilde Karadeniz kıyısından Batum Demiryolu'nun Samsun Demiryolu ve Erzurum Demiryolu ile bağlanması da Türk limanlarının bu rekabet gücüne çok olumlu etki yapacaktır. Ancak Obit Tüneli'nin tamamlanması sonucu alan artmıştır. Yerel limanın teknik altyapısının beklenen yük trafiğine paralel olarak  tamamlanması önemli bir husustur. Aksi takdirde İran transit gönderilerini teslim alamayabilirsiniz. Özelleştirme sonrası yatırımlar, Trabzon Limanı'nın orta vadede artan kargo hacimlerini karşılamak için kargo elleçleme kapasitesini artırmasını sağlayacaktır. Şu anda limanın en büyük sorunu kargo eksikliğidir onun dışında saydıklarımızla gayet iyi bir haldedir.