KOCAELİ NAKLİYE | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
KOCAELİ NAKLİYE
  • 2022-08-30

KOCAELİ NAKLİYE

Kocaeli, Marmara Bölgesi`nin Çatalka-Kocaeli kesiminde 29°22'-30°21' şark boylamı ile 40D 31'-41°13' şimal enlemleri içinde yer almaktadır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa, batıda Yalova, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul İli, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir.  Türkiye saati için referans noktası, İzmit kent merkezinin doğusundan geçen 30 aşama şark boylamıdır. Kocaeli ili 3.505 km² alana sahiptir. Asya ve Avrupa'nın mühim yol ayrımı noktasında yer almaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir deniz yolu. İlin kuzeybatı tarafında, İstanbul sınırı Gebze ile İstanbul içinde akan Boneridale Nehri'nin doğusundan geçmektedir. Güneybatıda, İstanbul ile Kocaeli arasındaki sınır, İzmit Körfezi'nin karşı kıyısındaki Yalova ülkesinde sona ermektedir. Samanlı Dağları'nın zirvelerinden geçen bir hat Bursa'nın sınırını oluşturuyor. Güneydoğuda bu sınır Sakarya ilinde Sapanca Gölü kıyısında Maşkiye'nin derhal yanında yer alır. 2011 yılı itibariyle nüfusu 1.601.720'dir. İlin senelik nüfus artış hızı ‰27'dir. Kilometrekareye düşen nüfus 398'e ulaşarak İstanbul'dan sonrasında ülkenin en kalabalık şehri oldu. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin 7. en küçük  ilidir.

Biraz da ekonomisinden bahsedelim. Kocaeli, Türkiye'nin en süratli gelişen ve sanayileşmiş ilidir. İstanbul'dan sonrasında Türkiye'nin en büyük endüstri merkezidir. Sanayi sektörünün toplam üretim içerisindeki oranı %70'i aşmaktadır. Özellikle imalat güçlüdür Sanayi: Kocaeli'de endüstri denilince aklınıza imalat geliyor. Kocaeli imalat sanayinin Türkiye imalat sanayi içerisindeki üretim oranı her geçen sene artmaktadır. Kocaeli şu anda Türkiye'nin imalat üretiminin %13'ünü karşılamaktadır. Türkiye, ara malı üretiminde %22, kapital malı üretiminde %10, tüketim malları üretiminde ise %3 paya sahiptir. Kocaeli'de 247'si yabancı sermayeli olmak suretiyle ortalama 2200 büyük endüstri yatırımı bulunmaktadır. Devletimizin 13  organize endüstri bölgesi, 2  özgür bölgesi ve 3 teknoparkı bulunmaktadır. Tarım: Kocaeli'nin iklimi ve toprağı tarıma fazlaca uygundur. Bununla birlikte, ziraat arazileri fazlaca küçüktür, 113.000 hektardan 100.000 hektara düşmektedir ve fabrikalar ziraat arazileri üstüne kurulmaktadır. Başlıca ziraat ürünleri buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, tütün ve ketendir. İzmit Körfezi çevresi sebze yetiştirmek için fazlaca uygundur. Yılda ortalama 100.000 ton sebze yetiştirilmektedir. Domates, lahana, ıspanak, bakla, kereviz ve enginar en fazlaca yetiştirilen sebzelerdir. Kocaeli'nde meyvecilik de fazlaca önemlidir. Yetiştirilen başlıca mamüller elma, kiraz, vişne, erik, şeftali, fındık, üzüm ve duttur. Sanayi açısından bu kadar gelişmiş olan bir şehrin ihracat mevzusunda gelişmemiş olması fazlaca zordur. Gelin Kocaeli`nin ihracat durumundan bahsedelim. Öncelikle Kocaeli`de ihracat hem ülkeler arası hem de şehirler arası yapılabilmektedir. Şehir içi taşımaların kapsamında eve nakliye olarak düşünebiliriz. Ülkeler arası taşımalar ise daha fazlaca büyük firmalar kapsamında olmaktadır.

Gelin şimdi de asıl konumuz olan lojistik olarak da adlandırılan nakliyeden bahsedelim.

Kocaeli'nin sanayileşmesindeki en önemli etken, tüm ulaşım araçlarına sahip olmasıydı. Kocaeli, Avrupa'yı Anadolu ve Ortadoğu'ya bağlayan ana kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının merkezidir. İlin belli başlı belediyelerine yakınlığı, Karadeniz ve Marmara ile bağlantıları, sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. Karayolu taşımacılığı ve demiryolu ağları ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılmakta olup, limanlarla deniz taşımacılığı önem kazanmıştır. İstanbul ve Bursa gibi büyük ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı Kocaeli'yi bir yatırım önceliği haline getiriyor. Kocaeli şehir merkezi, İzmit, İstanbul'a 85 km. Türkiye'nin en büyük başkenti İstanbul'a 90 km uzaklıkta bulunan Kocaeli, endüstriyel nakliye  yatırımları için her zaman öncelikli bir bölge olmuştur.

 Kocaeli, Türkiye'nin Marmara bölgesindeki en önemli sanayi ve depolama bölgelerinden biridir. Bölgenin avantajları, İstanbul'a yakınlığı, TEM ve E-5 gibi önemli uluslararası otoyollara erişilebilirliği ve deniz ve demiryolu gibi ulaşım modlarının çeşitliliğidir. Bölge sanayi sektöründe tam potansiyeline ulaşmış, ancak nakliye sektöründe o kadar nakliye hizmeti verilirken kalıcı bir yapıya henüz ulaşılamamıştır. Kocaeli'nin Türkiye'deki diğer illere göre önemli bir lojistik avantaja sahip olduğu ve bu sektörü geliştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. İlin nakliye gelişimini olumlu yönde etkileyen en önemli değişkenler çevre illerin nüfusu ve limanların kapasitesidir. Kocaeli'nin Bursa ve Sakarya gibi büyük iç şehirlerin yanı sıra Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'a yakınlığı ve şehirde 37 limanın bulunması endeksin değerini etkiledi. Elektriğin sanayide kullanımı, sanayinin kent ekonomisindeki payını gösteren göstergelerden biridir. Bu oran endeksin değerini artıran önemli faktörlerden biri olmuştur. Yüksek GSYİH ve ödenecek vergilerin yanı sıra şehir içindeki kara ve deniz taşımacılığı trafiği ve dış ticaret hacmi bu göstergenin değerini artırdı. Ancak, 93 Kocaeli'de kurulan banka şubesi ve işyeri sayısının yanı sıra ulaştırma sektöründeki işletme ve iş sayısının diğer illere göre düşük olduğunu belirtmek gerekir. İldeki görece düşük ağır vasıta sayısı ve ulaşıma yapılan kamu yatırımları endeksin değerini düşürdü. Kocaeli, İstanbul havalimanlarına yakın olmasına rağmen, şehrin tamamlanmamış yeni havalimanı, nakliyat gelişme endeksini olumsuz etkiledi. Bayraktutan ve Özbilgin (2011) 2008 yılı için ulaştırma sektörü istihdam ve gelir verilerine dayanarak bu sektörün Türkiye'deki 26 tier-2 istatistik bölgesinin bölgelerdeki payını hesaplamış ve bölgeler arası karşılaştırmalar yapmışlardır. Kocaeli'nin de yer aldığı TR42 bölgesi, ulaştırma sektöründe istihdamın yüksek olduğu ve bu sektörden elde edilen gelirin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bölgelerden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Ar ve Tanyaş (2012),  lojistik merkezlerin kurulması için Türkiye'deki illeri öncelik sırasına göre sıralamıştır. İlk olarak dış ticaret, ulaşım altyapısı, motorlu taşıtlar ve sanayi olmak üzere dört ana gruba göre lojistik merkezlerin kurulması için 20 etkin kriter belirlenmiş ve metodoloji kullanılarak iller sıralanmıştır.