GAZİANTEP NAKLİYE | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


Image
Image
GAZİANTEP NAKLİYE
  • 2022-08-25

GAZİANTEP NAKLİYE

Gaziantep Şehri’ndeki Nakliye Durumu

Eski adı Antep olan Gaziantep,  Güneydoğu Anadolu ile Türkiye'nin Akdeniz bölgesi arasında  aynı adı taşıyan ilin başkentidir. Güneydoğu'daki herhangi bir şehrin en büyük nüfusuna sahiptir. Bu, sanayi ve kalkınma açısından bir ilktir. Bu yüzden ekonomi de gelişmiştir tabi. Gaziantep'in ekonomik durumuna bir göz atalım. Bu aynı zamanda ihracat hakkında da bir şeyler söylüyor. Ekonomik açıdan bakıldığında, Gaziantep, iyi ulaşım bağlantıları ve liman kentine yakınlığı nedeniyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir. Gaziantep'in başlıca geçim kaynakları tarım, hayvancılık, enerji kaynakları, el sanatları, sanayi ve ticarettir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte kentte tarımın daha da geliştirilmesi için planlar yapılıyor. Hammaddenin kıt olduğu Gaziantep'te fosfat, manganez ve boksit madenciliği yapılmaktadır.

Gaziantep sanayi ve ticarette oldukça gelişmiştir. Genel kentsel gelişim, özel sektörün çabalarıyla şekillenir. Türkiye'nin en büyük sanayi merkezi Gaziantep'te bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin sanayi ve ticaretinde beşinci sırada yer almaktadır. Yakın zamana kadar ticareti ağırlıklı olarak sınır kaçakçılığına dayalı olan Gaziantep, artık bir ticaret merkezi haline geldi. Gaziantep'in ana sanayileri pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda, bitkisel yağ, plastik, deterjan ve deri üretimidir. Gaziantep'in uluslararası ihracat payı %13'tür. Görüldüğü gibi Gaziantep nakliye ve nakliye hizmetleri konusunda oldukça donanımlıdır. İhracata bu sayede büyük katkı sağlar. Ulaşım demişken, Gaziantep'in Anadolu ile Mezopotamya arasındaki konumu, tarih boyunca ticaret yolları üzerinde olduğunu göstermektedir. Bunlardan en önemlisi İpek Yolu'dur. Bu nedenle yurt içi kara ve hava ulaşımı oldukça gelişmiştir. Gaziantep'in denize kıyısı olmadığı için şehirde deniz ulaşımı yoktur. En yakın liman kenti İskenderun'dur. Ulaşım hem şehirler arası hem de şehir içidir. Şehir içi ulaşım dediğimizde evden eve ulaşım araçlarını kastediyoruz. Asansör taşımacılığı, ev taşımacılığı için en yaygın ve en kolay ulaşım şeklidir.

Şimdi ise gelin nakliye özelliklerine daha detaylı bilgilerle göz atalım. Nakliyat hizmeti en çok lojistik sektörüne çalışmaktadır. Çünkü neredeyse aynı şeylerdir birbirlerini beslerler. Türkiye'nin en büyük beşinci ihracat  şehri olan Gaziantep, 'Lojistik Bakanlığı' istiyordur. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Adnan Junverdi, 'Ticaret savaşının tıkadığı kanalları kırmak ve ihraç ürünlerini güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştırmak için bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için İçişleri Bakanlığı'nı geliştirmemiz gerekiyor. Lojistik kurulmalı.'

Türkiye'nin en çok nakliye yapan illeri sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'in hemen arkasında yer alan ve Ankara'yı geride bırakan Gaziantep, hammadde ve konteyner gibi büyük zorluklara rağmen 2021 yılının ilk üç ayında 2021 satış rakamına ulaştı. Dün açıklanan verilere göre, Gaziantep bu yılın ilk üç ayında 2288 milyon dolar nakliye yaptı. Nakliye sayesinde ihracatın yapıldığı Gaziantep kentindeki Ticaret Odası Başkanı Adnan Yumverdi, sayının daha fazla olabileceğini belirterek, 'Firmamız 155 bölgede binlerce ürün üretiyor. İhracat yapmayan ülke yok. İhracat yapılan ülkeler sıralaması değişti. Amerika Birleşik Devletleri şimdi ilk, Ortadoğu değil. Artan batı yoğunluğu. Ancak hammadde ve konteyner eksikliği bizi alıkoyuyordu. Buna rağmen ihracatçılarımız çok iyi durumda. Geçen yıl 7,9 milyar dolar ihracat yaptık. 2021 yılı sonuna kadar bu rakamı 8,5 milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyoruz'. İhracat ürünlerini güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştırmak için ticaret savaşları tarafından engellenen kanalları aşmak için stratejiler geliştirilmelidir. Bunun için Lojistik Bakanlığı gerekir. 

Nakliye uygulamaları, özellikle kullanılmış veya kusurlu ürünlerin geri dönüştürülmesi, çoğaltılması, kullanılması veya imha edilmesiyle ilgili olarak, çevreye zararlı atıkların en aza indirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak  bu uygulamaların  özel sektörle sınırlı olması kirlilikle mücadeleyi zayıflatmaktadır. Kamu otoritelerini ve kuruluşlarını yeşil tedarik zinciri uygulamalarına dahil etmek ve araştırmaları desteklemek, kirlilikle mücadelede büyük bir fark yaratabilir. Bu savaş devam ederken, tedarikçiler ve tüketiciler yeşil tedarik zincirinin başında ve sonunda birlikte çalışmalıdır. Diğer sosyal çevreleri ve STK'ları bu sisteme dahil etmek, güçlü bir uyum ve sinerji yaratır ve nihai hedeflerden birine ulaşılmasına yardımcı olur: sürdürülebilir kalkınma. Bu çalışma kapsamında, Gaziantep Şechtkamil Belediyesi tarafından başlatılan 'KKD ve e-MÖP Projesi' kapsamında çeşitli kurumlar tarafından yıllık olarak toplanan atıkların durum ve geri dönüşüm oranlarının analizi yapılıyor. Yeşil tedarik zinciri yönetiminin en önemli unsurlarından biri olan tersine nakliye uygulamaları son yıllarda özel sektör tarafından giderek daha fazla benimsenmektedir. Bu çalışma, özel sektör dışındaki belediyelerin tersine lojistik uygulamalarında yer alan atıkları toplama ve işleme çabalarını vurgulamaktadır. Bu araştırma için geliştirdiği stratejiler, yöntemler ve organizasyon hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca toplanan atık miktarı detaylı bir şekilde analiz edilerek tasnif, değerlendirme ve  bertaraf gibi faaliyetlerin hazırlanması ve kapsamlı lojistik çalışma gerektiren faaliyetler detaylı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, tersine lojistik uygulaması ve bunun diğer belediyeler üzerindeki etkisi hakkında önemli veriler sağlayacaktır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular ve analizler, olası eksikliklerin giderilmesi ve etkinliğin verimliliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulması için toplumla paylaşılır. Bu çalışmada kullanılan veriler çok sınırlı olup sadece Gaziantep Şehitkamil belediyesinden elde edilmiştir. Bu nedenle veriler Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi sınırları ile sınırlıdır. Çalışmada Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan atık toplama verileri kullanılmıştır. Araştırma ve analizler, toplama lojistiği ile çevresel etkinin azaltılması arasında önemli bir kazanç olduğunu göstermektedir. Tersine lojistik uygulamaları, kontaminasyonun önlenmesine büyük katkı sağlamıştır.

 

GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.
Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Sicil No: 53868 | Mersis No: 0411073318100001 | Kep Adres: grlbilism@hs01.kep.tr | Copyright© 2020